De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Onze school

Wij kiezen voor een kleinere school, waar iedereen iedereen kent.

De opvoeding gebeurt door het hele team. De kinderen kunnen bij iedereen terecht. 

Een kleinere school geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dat is belangrijk voor hun welbevinden.

de kleuterschool 
De kleuterschool

Lagere school 
De lagere school