De Kolibrie

stedelijk basisonderwijs

Onze school

Ieder kind vliegt op zijn manier!

 

Welkom bij De Kolibrie, een kleine buurtschool waar iedereen elkaar kent. Als kind en als ouder ben je steeds welkom, we aanvaarden je zoals je bent. Hier leert je kind door actief bezig te zijn, zelfstandig na te denken en samen te werken met andere kinderen. Dat maakt leren eens zo leuk!
 

Een zee van ruimte

Een school met ruimte en tegelijk een geborgen sfeer. Dat is De Kolibrie. De kleuters hebben een eigen gebouw, waar ze apart van de oudere kinderen kunnen spelen. De vier kleuterklassen hebben maar liefst twaalf lokalen, waaronder twee beweegruimtes. Doet je peuter ’s middags nog een dutje? Dat kan in onze slaapklas. Ook in de lagere school hebben de leerlingen binnen een zee van ruimte. Op de speelplaats kunnen ze zich uitleven op speeltuigen en een klimmuur. Bij droog weer, worden er vaak activiteiten georganiseerd in de buitenklas, het park, ...

Elk kind is uniek: prima!

Jezelf zijn, dat kan echt op onze school. Als kind én als ouder. We accepteren je, waar je ook vandaan komt, welke interesses je ook hebt, of je nu snel leert of meer hulp nodig hebt. Elk kind leert wat het moet kennen, maar we variëren het aantal oefeningen en de moeilijkheid ervan. Kinderen mogen hulpmiddelen gebruiken om op hun niveau de doelen te behalen. Voor snelle leerders is er onze kangoeroewerking. We maken alles bespreekbaar in de klas: hoe komt het dat iemand verdrietig is, waarom voelt iemand zich buitengesloten? De leerlingen zoeken samen oplossingen, als een team. Er wordt veel aandacht geschonken aan sociale vaardigheden, want leerlingen die lekker in hun vel zitten, leren beter.
 

Actief en oplossingsgericht leren

We vertrekken vanuit de leefwereld van onze kinderen en laten hen leren door te ontdekken.  De kleuters bepalen voor een groot stuk wat we in de klas doen. We starten steeds vanuit de leefwereld en interesses van onze kleuters.

 

In de lagere school koppelen we taal en wiskunde aan thema’s van wereldoriëntatie. Actief leren doen we vaak buiten de school. De natuur verkennen we in de parken die vlak bij de school liggen: het Hertoghe-, het Albert- en het Harmoniepark. Maken we uitstappen? Dan nemen we de fiets of het openbaar vervoer. Vanaf de derde kleuterklas gaan de kinderen zwemmen en bezoeken ze de bibliotheek. Samen met de Academie van Berchem organiseren we kunstlessen om de creativiteit van onze kinderen te stimuleren. Na school kan je kind dansen, naar de huiswerkklas gaan, kunstklassen volgen, sporten of schaken. We overladen het niet met huiswerk, zodat het nog tijd heeft om te spelen en hobby’s te beoefenen. Een kind mag tenslotte ook kind zijn.
 

Zelfstandig leren en samenwerken

Vanaf de peuterklas maken we onze kinderen zelfredzaam. Ze leren keuzes

 maken, meedenken, oplossingen zoeken en zelfstandig werken. Zo kiezen ze bijvoorbeeld zelf in welke hoek ze spelen. Dat komt doordat ze veel ruimte hebben, maar ook omdat we hen vertrouwen geven en leren omgaan met die vrijheid. In de lagere school zoeken de leerlingen eerst zelf oplossingen voor een opdracht, met behulp van stappenplannen. Ook met meerdere kinderen samenwerken stimuleren we maximaal. Samen leren, hulp geven en hulp krijgen maakt kinderen betrokken, waardoor leren leuker wordt. Vinden de kinderen samen geen oplossing? Dan kunnen ze het aan de leerkracht vragen.
 

Welkom, ouder

We willen niet alleen dat je kind zich goed voelt, maar dat jij zelf ook een aangename tijd hebt terwijl je kind hier naar school gaat. We houden van persoonlijk contact.

Daarom breng je je kleuter tot in de klas en je lagereschoolkind tot op de speelplaats.

We staan open voor je ideeën en vragen. Je kan komen voorlezen in de klas of je beroep voorstellen, mee op uitstap gaan ... Wil je je nog meer engageren?
De leden van onze enthousiaste oudervereniging ontvangen je graag. Ze helpen ons met het schoolfeest en tijdens onze projecten. Dankzij hun financiële acties kunnen we extra uitstappen organiseren en extra materiaal aankopen voor de leerlingen, zoals knutselmateriaal of loopfietsjes.