De Kolibrie

kleuter- en lagere school

Onze school

Wij kiezen voor een kleinere school, waar iedereen elkaar kent.

De opvoeding gebeurt door het hele team. De kinderen kunnen bij iedereen terecht. 

Een kleinere school geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dat is belangrijk voor hun welbevinden.

 

 

De kleuterschool De lagere school
De kleuterschool De lagere school