De Schroef

kleuterschool

Partners

CLB: centrum voor leerlingenbegeleiding

De school speelt voornamelijk de rol van 'aanmelder'. Zij kan aan het CLB signaleren dat zij zich zorgen maakt om een leerling en vragen aan het CLB om een begeleiding op te starten. 
Het CLB zal dan wel altijd eerst de toestemming vragen aan de ouders om een begeleiding op te starten.  
Website CLB
 

LOVK : stichting voor landelijk onderwijs aan varende kinderen (Nederland)

Het LOVK verzorgt onderwijs aan varende kinderen in Nederland.
Kleuterschool de Schroef heeft geregeld contact met het lovk. 
Belgische kleuters kunnen ook gebruik maken van hun leerpakketten aan boord. 
Belgische kleuters die vaak in Nederland varen en daar één of meerdere dagen naar school willen kunnen ook contact met hen opnemen.
Website LOVK
 

VZW De Schroef 

Dit is een organisatie van en voor mensen uit de binnenvaart.
De vzw bevindt zich in hetzelfde gebouw als de kleuterschool. De VZW behartigt de belangen van de binnenvaartschippers en er is ook een jeugdwerking die geregeld activiteiten organiseert.
Je kan ook bij hen terecht voor de verhuur van de polyvalente zaal. Tel. 03 541 45 72
Website VZW De Schroef