Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

School en ouders - KAAP

In het KAAP-project krijgen anderstalige ouders lessen Nederlands in de school van de kinderen.
In de lessen leren de ouders Nederlands dat ze nodig hebben om
• de school en de leerkrachten beter te leren kennen
• hen beter te kunnen aanspreken over hun kinderen
• de informatie die de school doorgeeft aan de ouders (rapport, brieven, reglement) te begrijpen.
Op deze manier wordt de ouderbetrokkenheid gestimuleerd.

De school van je kinderen bepaalt of zij wenst deel te nemen aan het project.

Je schrijft je in via de intake die in september op de school van je kind georganiseerd wordt.

Lees meer op de website van het Huis van het Nederlands.