Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Internationale stage Malta

In maart 2020 gingen enkele cursisten en leerkrachten op Erasmus werkbezoek in Malta.

Afbeelding Erasmus