CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Internationale stage Malta

In maart 2020 gingen enkele cursisten en leerkrachten op Erasmus werkbezoek in Malta.

Afbeelding Erasmus