Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Voor wie?

  • Je hebt in een CVO minimum NT2 niveau 2.1 behaald.
  • Je wil meer Nederlands spreken buiten de school en meer contacten met moedertaalsprekers.
  • Je wil je engageren voor 8 lessen (100 % aanwezigheid is vereist) en voor minimum 15 halve dagen stage in een organisatie buiten de school.

Interesse?

Heb je interesse in de taalstage? Dan moet je verplicht een infomoment volgen.

De datums voor de volgende infomomenten zullen hier aangekondigd worden.

Je kan ons contacteren via taalstage@so.antwerpen.be