Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Inschrijven

Inschrijven voor dit schooljaar 2022-2023 ​

Neem contact op met de school om een afspraak te maken. 
Adres: Cadixstraat 2, 2000 Antwerpen

Vergeet zeker niet:

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger jaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Heb je nog vragen? Neem rechtstreeks contact op met onze school.

1e graad
Je kan je inschrijven voor het tweede jaar van de eerste graad A- of B-stroom in Stedelijk Lyceum Merksem, neem daarvoor met de school zelf contact op. Vanaf het schooljaar 2023-2024 heeft Kunstkaai zelf een eerste graad en kan je je aanmelden voor het eerste jaar via het centrale aanmeldsysteem. Hoe je dat doet, lees je hieronder bij 'aanmelden voor schooljaar 2023-2024'. 

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem. Alle secundaire scholen in Antwerpen werken daarvoor met ‘Meld je aan’. 

Van maandag 27 maart 2023 om 9.30 uur tot vrijdag 21 april 2023 om 17 uur heb je de tijd om je via dit platform aan te melden voor je favoriete scholen. 

Het tijdstip waarop je dat doet binnen deze periode heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Het is dus geen race tegen de tijd.

Opgelet, als je vergeet aan te melden, kan je je pas inschrijven tijdens de 'vrije inschrijvingsperiode'. Deze start op dinsdag 16 mei 2023 om 9uur. Het is niet aan te raden om tot dan te wachten omdat de grote verdeling van plaatsen dan al gebeurd is en je dus een kleinere kans hebt om in je favoriete school terecht te kunnen. 

Voorrang
Kinderen met een broer of zus die al ingeschreven is in een secundaire school of waarvan één van de ouders werkt op een secundaire school, hebben recht op voorrang om in te schrijven in het eerste jaar secundair van die school. Dit jaar melden kinderen met en zonder voorrang zich tegelijk en op dezelfde manier aan. 

Heb je recht op voorrang? Meld je dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plek. Als dit niet je favoriete school is, dan plaats je deze school lager op je voorkeurslijst. 

Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waar je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plek krijgt toegewezen in een school die hoger op je voorkeurslijst staat. 

Voor meer informatie over voorrang en aanmelden kan je ook de FAQ van Meld Je Aan checken. 

Inschrijven voor het 2e t.e.m. 7e jaar of Se-n-Se in het schooljaar 2023-2024

Vanaf de eerste zaterdag na de Paasvakantie, zaterdag 22 april 2023 kan je je bij Kunstkaai inschrijven voor de hogere jaren. Volgens de laatste regelgeving vanuit de Vlaamse Overheid gebeuren de inschrijvingen vanaf dit jaar opnieuw fysiek op school en dus niet met een digitaal aanmeldformulier. 

Vergeet niet om onderstaande mee te brengen wanneer je je komt inschrijven: 

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders) met daarop je rijksregisternummer.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.