Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Inschrijven

Aanmelden voor dit schooljaar 2022-2023

Vanaf 1 juni is aanmelden via de website niet meer mogelijk. Dit kan dan wel op de inschrijvingsdagen: 

op 4 en 5 juli en 25, 26, 29, 30 en 31 augustus. Van 10u tot 17u 

Vergeet zeker niet:

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger jaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Heb je nog vragen? Neem rechtstreeks contact op met onze school.

1ste graad

Je kan de eerste graad A- of B-stroom volgen in Stedelijk Lyceum Merksem.

2de en 3de graad

Wil je je inschrijven voor dit schooljaar? Neem rechtstreeks contact op met onze school.

Vergeet zeker niet:

  • Je identiteitskaart.
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem van de stad Antwerpen.

Alle scholen van het Stedelijk Onderwijs werken voor de inschrijvingen in het eerste jaar secundair met het centrale aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Dankzij ‘Meld je aan’ krijgt iedereen gelijke kansen om zich in te schrijven in de school van je keuze.

De aanmelddata verschijnen hier van zodra deze gekend zijn.

Het tijdstip waarop je je aanmeldt in deze periode heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Het is dus geen race tegen de tijd. Maar meld je wel aan binnen de aanmeldingsperiode. Als je vergeet aan te melden, kan je je pas inschrijven tijdens de 'vrije inschrijvingsperiode'. Ook die data worden later op deze pagina gecommuniceerd.

Kinderen met een broer of zus die al ingeschreven is in een secundaire school of waarvan één van de ouders werkt op een secundaire school, hebben recht op voorrang om in te schrijven in het eerste jaar secundair van die school.

Dit jaar melden kinderen met en zonder voorrang zich tegelijk en op dezelfde manier aan. Heb je recht op voorrang? Meld je dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plek. Als dit niet je favoriete school is, dan plaats je deze school lager op je voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waar je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plek krijgt toegewezen in een school die hoger op je voorkeurslijst staat.