Kunstkaai

stedelijk secundair onderwijs

Beeldende Vorming

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit3e graad - kso

Interesseert kunst jou? Bezoek je al eens een tentoonstelling of stap je soms een galerie binnen? Verdiep je je graag in deze materie en vind je het boeiend om uit te zoeken hoe maatschappelijke thema’s invloed hebben op kunstwerken en op de kunstwereld? Heb je een grote verbeeldingskracht en ga je graag zelf artistiek aan het werk?  Dan is de studierichting Beeldende Vorming iets voor jou. 

Via een breed aanbod van kunsttheoretische, manuele en digitale vakken wordt je kritisch en artistiek denken gestimuleerd. Je onderzoekt, analyseert, experimenteert, reflecteert, creëert en exposeert eigen werk. Je leert jezelf beeldend uitdrukken aan de hand van verschillende kunstvormen. Dit geeft je de nodige kennis en inzichten om een beeldtaal te ontwikkelen en toe te passen bij je eindwerk.

Projectwerking en uitstappen binnen het vakgebied zijn een elementair onderdeel van de opleiding. Daarnaast bevat Beeldende Vorming een ruim pakket aan algemene vakken die je een stevige basis geven voor verdere studies. De combinatie tussen theoretische en kunstvakken maakt de opleiding best uitdagend en vraagt om de nodige inzet en motivatie. Zelfstandig werken, enthousiasme, verdieping, reflectie en artistiek onderzoek staan centraal. 

Na het behalen van je secundair diploma binnen de studierichting Beeldende Vorming ben je klaar om verder te studeren.

Specifieke vorming

Artistiek onderzoek en filosofie

Onderzoek staat centraal binnen het specifieke gedeelte en vormt de rode draad doorheen je praktijkvakken. Bij ‘artistiek onderzoek’ krijg je handvatten aangereikt om onderzoekcompetenties en vaardigheden uit te spitten en toe te passen. Binnen het vak filosofie vertrekken we vanuit woorden, gedachten en beelden om explorerend nieuwe inzichten te verwerven die hand in hand gaan met je artistiek onderzoek. 

Ateliers

Voor elk specifiek vak werken we met een rotatiesysteem van 4u per week zodat je voldoende tijd krijg om je ten volle te verdiepen en via verschillende ateliers je onderzoek aan te gaan. Naast het verwerven van technische kennis, is er ook voldoende speelruimte om te experimenteren.