De Leerexpert

Burchtse Weel - Secundair

Onze school

Ontdek onze school

 

 

Onze schoolvisie

 

“zorg” is ons maatwerk!

 

het is onze taak

om jongeren

in een veilige en warme omgeving te verwelkomen,

professionele zorg

te bieden,

hun zelfvertrouwen

te versterken,

hun ontwikkelingskansen

op te zoeken

en te realiseren

door onderwijs op maat

na te streven.

                                                                       

 

Wat is onze missie?

BuSO de Burchtse Weel wil onderwijs en opvoeding verschaffen aan jongeren van 13 tot 21 jaar met een matige of ernstige mentale beperking (onderwijs type 2).

Dit doen we:

  • vanuit een pluralistische visie en met groot respect naar de eigenheid van elke jongere
  • vanuit de overtuiging dat elke jongere ontwikkelingsmogelijkheden in zich heeft  
  • vanuit de overtuiging dat deze doelgroep een fundamenteel recht op extra zorg heeft

Waar staan we voor?

Het stedelijk onderwijs Antwerpen staat voor een organisatie waarin “iedereen helemaal op zijn plek” zit.

Daarbinnen staat ons netwerk De Leerexpert voor “onderwijs op maat”.

Onze scholencampus streeft een duidelijk ontwikkeltraject na: “van kleuter tot schoolverlater”.

Onze school wil daarbinnen staan voor “zorg op maatwerk”.

Om dat te realiseren stemmen we onze organisatie maximaal af op die doelstelling: elke leerling het onderwijs en de zorg verlenen dat haar/hem alle mogelijke kansen biedt op een maximale integratie in de maatschappij.

Hoe pakken we dat aan?

De schoolorganisatie is opgebouwd rond de opvoedings-/onderwijsrelatie leraar/paramedicus - leerling.

  • We investeren in ons zorgbeleid. Het zorgcontinuüm is daarvoor ons kader.
  • De structuur van de pedagogische eenheden is opgebouwd in opleidingsvormen en verticale leerstromen. Zo streven we naar een gerichte oriëntering met een aanbod op maat voor elke type 2 leerling. Dat realiseren we door kleine klasgroepen te vormen waardoor elke leerling maximaal kan opgevolgd worden.
  • De cyclus van handelingsplanning garandeert dat we op zoek gaan naar de onderwijsleerpraktijk die de ontwikkeling en het functioneren van elke leerling stimuleert.

Wat is onze ambitie?

Met deze visie voor ogen willen we onze organisatie steeds verder bekwamen om ons op de kaart te zetten als een professionele organisatie met een warm hart voor onze leerlingen.

Daarbij willen we blijvend investeren in maatwerk, soms gerealiseerd in groepsdynamieken, soms in doorgedreven individuele trajecten.

We willen vooral leerlingen wapenen om zich te handhaven in een steeds complexere maatschappij.

Daarnaast hebben we de wil om een stem te zijn voor onze leerlingen en alle mogelijke middelen in te zetten die de toekomstige levenskwaliteit en participatie in die samenleving voor hen kan verbeteren.

 

Onze visie op de leerstromen

De populatie met een type 2 (onderwijs)attest is een zeer diverse er uiteenlopende zorgnoden. Vanuit de bovenliggende missie en om ook binnen die diversiteit elke leerling op de best mogelijke plek te krijgen om haar/zijn ontplooiing te realiseren, is de campus en dus ook onze school gestructureerd in leerstromen met een duidelijk profiel naar leermogelijkheden, zorgnoden en uitstroming. Binnen die leerstromen organiseren we pedagogische eenheden met “eigen” klasprofielen. Zo kunnen we steeds gerichter oriënteren en indien nodig heroriënteren.

We werken binnen onze organisatiestructuur binnen het secundair met de volgende 3 leerstromen verdeeld binnen de 2 opleidingsvormen:

Opleidingsvorm 1: ervaringsstroom en leefleerstroom

Opleidingsvorm 2: functiestroom

 

Binnen dezelfde schoolcampus kunnen de leerlingen doorstromen vanuit het basisonderwijs. Met een kleuterwerking en de 3 gekende leersstromen wordt zo een naadloos leertraject aangeboden.