De Leerexpert

Burchtse Weel - Secundair

Opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 2

Met OV2 beogen we het verhogen en onderhouden van de zelfredzaamheid van de jongere om later zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij. We stimuleren elke jongere tot het ontwikkelen van een realistisch toekomstbeeld en we verkennen samen met de jongere hun mogelijkheden om dit te bereiken.

Ouders zijn voor ons een belangrijke partner om het uitbouwen van die toekomst, naar een zo zelfstandig mogelijk leven in wonen, werken en vrije tijd, mogelijk te maken.

We willen voor elke leerling de ontwikkelingskansen zo nauwkeurig mogelijk in beeld brengen opdat we haar/hem, met haar/zijn beperking, via een schools traject en individuele stimulering kunnen begeleiden naar een toekomstig kwaliteitsvol leven.

Dit willen we doen door actief mee te zoeken naar tewerkstellingsmogelijkheden en de evolutie naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de toekomst zo goed mogelijk te begeleiden. Onze zoektocht naar handvaten hiervoor moet permanent zijn.

 

De functiestroom

 

 

 

In het domein wonen verhoogt en onderhoudt onze school de zelfredzaamheid van de jongere om later zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Dit door het gebruik van openbaar vervoer, kookvaardigheden waar gezondheidsbeleid centraal staat, persoonlijke hygiëne en algemeen huishoudelijk onderhoud, budgetbeheer en zelfstandig winkelen.

Onze school zet in op projecten zoals pesten, omgaan met diversiteit, omgaan met sociale media, seksualiteit en actuele thema’s.

In het domein werken blinkt onze school uit door het divers aanbod, zowel binnen groendienst als atelierwerking. Dit vertaalt zich in een aanbod van verscheidene opdrachten en in een uitmuntende infrastructuur. De extramurale BGV in groen en atelierwerking en de tewerkstellingsbegeleiding zorgt voor een optimale kans op tewerkstelling. Onze leerkrachten zijn competent en blijven op de hoogte van de mogelijkheden en jobs binnen de maatwerkbedrijven. Ze zijn gemotiveerd en betrokken bij de begeleiding van de jongere. En hebben daarnaast een voorbeeldfunctie en een gezonde teamspirit.

In het domein vrije tijd beschouwen we “een gezonde geest in een gezond lichaam” als een prioriteit binnen onze visie. Een enthousiast en flexibel lerarenkorps zorgt ervoor dat loopwedstrijden, G-voetbal, SVS-activiteiten tot de vrijetijdsmogelijkheden van de leerling behoren. Deze projecten versterken de vertrouwensband tussen leerlingen en leerkrachten.

Deze sportieve mentaliteit en teamgeest trachten wij door te trekken naar de domeinen wonen en werken waar ook de fairplay, inzet en doorzetting, keuzes maken en hygiëne belangrijke aspecten zijn.

Creativiteit en cultuurbeleving worden gestimuleerd zodat de jongere zijn eigen identiteit kan uitbouwen en leert keuzes maken in het leven