De Leerexpert Burchtse Weel - secundair

stedelijk buitengewoon onderwijs

Opleidingsvorm 2

Voor wie?

Ons BuSo OV2 (= Opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs) biedt middelbaar onderwijs voor leerlingen van 13 tot 21 jaar met een CLB-attest type 2. Dit zijn jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

Onze werking en visie

In de opleidingsvorm 2 (OV2) verhogen en onderhouden we de zelfredzaamheid van de jongere. Het doel: zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.

We stimuleren elke jongere om een realistisch toekomstbeeld te ontwikkelen. Samen verkennen we hun mogelijkheden om dit toekomstbeeld te bereiken. Ouders zijn een belangrijke partner in dit proces.

We brengen de ontwikkelkansen van alle leerlingen nauwkeurig in kaart en tekenen een school traject uit dat hen voorbereid een kwaliteitsvol leven. We zoeken samen naar potentiële werkplekken en begeleiden de weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

De functiestroom

Onze school verhoogt en onderhoudt de zelfredzaamheid van de jongere om later zo zelfstandig mogelijk te wonen en functioneren in de maatschappij. We oefenen het gebruik van openbaar vervoer, kookvaardigheden waar gezondheidsbeleid centraal staat, persoonlijke hygiëne en algemeen huishoudelijk onderhoud, budgetbeheer en zelfstandig winkelen.

Onze school zet in op projecten zoals pesten, omgaan met diversiteit, omgaan met sociale media, seksualiteit en actuele thema’s.

Onze school heeft een zeer divers werkaanbod binnen de groendienst en de atelierwerking. We bieden verschillende  opdrachten aan in een uitstekende infrastructuur. De beroepsgerichte vorming in de groenwerking en de atelierwerking en de tewerkstellingsbegeleiding zorgt voor een optimale kans op tewerkstelling. Onze leerkrachten zijn competent en blijven op de hoogte van de mogelijkheden en jobs binnen de maatwerkbedrijven. Ze zijn gemotiveerd en betrokken bij de begeleiding van de jongere. Ze hebben daarnaast een voorbeeldfunctie en een gezonde teamspirit.

Een andere prioriteit van onze school is een gezonde geest in een gezond lichaam. Een enthousiast en flexibel lerarenkorps organiseert en faciliteert loopwedstrijden, G-voetbal, spel zonder grenzen, … Deze activiteiten versterken de vertrouwensband tussen de leerlingen en de leerkrachten.

Deze sportieve mentaliteit en teamgeest trekken we door naar de domeinen wonen en werken, waar ook de fairplay, inzet en doorzetting, keuzes maken en hygiëne belangrijke aspecten zijn.

Creativiteit en cultuurbeleving worden gestimuleerd zodat de jongere zijn eigen identiteit kan uitbouwen en leert keuzes maken in het leven.

Over OV2

BuSo OV2 (= Opleidingsvorm 2 van het buitengewoon secundair onderwijs) bereidt leerlingen met een matige of ernstige mentale beperking voor op een toekomst in een beschermde werk- en woonsituatie. Dit gebeurt stapsgewijs. 

We leggen de nadruk op zelfredzaamheid, arbeidsvaardigheden en ook maatschappelijke integratie. De leeromgeving van de school is aangepast aan leerlingen met autisme (ASS). Elke leerling kan ook een aangepast sportief lesaanbod volgen. 

Wat na OV2? 

Dankzij de gefaseerde opleiding is je kind zo realistisch mogelijk voorbereid op een leven na de school. Er zijn voldoende competenties en vaardigheden verworven die tot een gerichte tewerkstelling kunnen leiden en maatschappelijke integratie mogelijk maken. 

Op basis van de schoolresultaten en de stageverslagen proberen we een geschikte werkplek en wooncentrum te vinden tijdens het laatste schooljaar. Dit gebeurt in samenspraak met jou als ouder en je kind. 

Werken met leerexperten

Om onze leerlingen OV2 voor te bereiden op het werk in een maatwerkbedrijf oefenen wij in de ateliers de vaardigheden die zij nodig hebben. Om deze praktijkervaring zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de realiteit, zijn wij constant op zoek naar opdrachten van buitenaf. Heb je manueel repetitief werk dat je kosteloos wil laten uitvoeren? Contacteer ons dan.

> Ja, ik wil mijn kind inschrijven in jullie school.