De Leerexpert Columbiastraat

stedelijk buitengewoon onderwijs

Praktisch

Je kind aanmelden en inschrijven

We verzamelden alle info over het aanmelden en inschrijven in onze school De Leerexpert Columbiastraat op een aparte pagina.

> Ik wil meer weten over aanmelden en inschrijven

 

Schooluren

8.30 uur

Poort gaat open

8.39 uur

1ste bel

8.45 uur

Start lessen    

10.25 uur - 10.45 uur

Speeltijd

12.30 uur

Einde lessen

13.35 uur

Start lessen namiddag (behalve op woensdag)

15.15 uur

Einde lessen

 

Schoolreglement

Bekijk hier het schoolreglement van onze basisschool De Leerexpert Columbiastraat voor het schooljaar 2022-2023.

Opvang

De school biedt geen voorschoolse en naschoolse opvang. Als er vraag naar is, zoeken we samen naar oplossingen.

 

Leerlingenvervoer

Het vervoer van je kind naar de dichtstbijzijnde school voor buitengewoon onderwijs is gratis

Deze dichtstbijzijnde school: 

  • is van het onderwijsnet van je voorkeur, bijvoorbeeld Stedelijk Onderwijs.
  • biedt het type onderwijs aan waarnaar het CLB-verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs verwijst
  • Vind de meest nabije school voor buitengewoon onderwijs. Voor de scholen van het Stedelijk buitengewoon onderwijs (De Leerexpert) vink je bij 'Net' het gele bolletje aan: Gemeentelijk/Provinciaal onderwijs. 

 

Communicatie

  • Het zorgteam is tijdens de schooluren en kort daarna steeds telefonisch bereikbaar.
  • Leervorderingen en het onderwijsaanbod worden via rapporten en ouderavonden meegedeeld aan ouders.
  • 5 x per jaar organiseren we een oudercontact. Tijdens het ‘warme onthaal’ proberen we informele contacten te bevorderen. We zoeken oplossingen voor ouder die niet aanwezig kunnen zijn op een oudercontact.