De Leerexpert - Nieuwe school Luchtbal

Wij bouwen een tijdelijk schoolgebouw op Luchtbal

Er is in Antwerpen een groot tekort aan scholen voor buitengewoon onderwijs. Daarom opent Stedelijk Onderwijs in september 2023 een nieuwe buitengewone school op Luchtbal. Ze biedt plaats aan 214 kinderen en jongeren met een beperking of een autismespectrumstoornis.

De nieuwe school komt op termijn in de gerenoveerde gebouwen van De Leerexpert Columbiastraat en basisschool Sportomundo. In afwachting van die renovatie voorzien we containerklassen op de sintelbaan. Na de verhuis naar de vernieuwde gebouwen in de Columbiastraat, zullen we het terrein in oorspronkelijk staat herstellen. 

We proberen de impact voor de buurt zo beperkt mogelijk te houden. Via deze website blijf je op de hoogte van de plannen en werken.  

Het project

De buurt

De planning

Contact

Heb je nog vragen of klachten over de werken?

Bel ons op 0800 23 019 (gratis)
Contacteer ons online via het Vraag- en Meldpunt Stedelijk Onderwijs Antwerpen.