Buitengewoon op maat

De Leerexpert is het buitengewoon onderwijs van het Stedelijk Onderwijs. In de volksmond ook wel gekend als het bijzonder onderwijs.
K
inderen en jongeren die meer dan het gewone onderwijs nodig hebben om zich te ontplooien, kunnen terecht in één van onze 13 kleuter-, lagere en secundaire scholen. 

Buitengewoon op maat 

wordcloud van de pijlers van De Leerexpert

Iedereen kan iets, op zijn tempo en niveau. Dat is het uitgangspunt van De Leerexpert.
De Leerexpert werkt met een individueel orthopedagogisch handelingsplan. Met onderwijs op maat krijgt elk kind een eigen traject, aangepast aan zijn specifieke mogelijkheden en noden. 

Dit kan bijvoorbeeld door het leertempo aan te passen of steeds op zoek te gaan naar de meest geschikte aanpak. Zo garanderen wij onderwijs op maat en halen we het beste uit elke leerling.

Eén samenleving 

Beperking of geen beperking, we leven samen in één samenleving waar iedereen een plek krijgt. Naast onderwijs biedt De Leerexpert ook opvoeding, verzorging en therapie, dit afhankelijk van de zorgvraag van de leerling.

Doel is om de totale persoonlijkheid te ontwikkelen met een optimale integratie in de samenleving. Wij bereiden onze leerlingen dan ook voor op het maatschappelijk leven en de uitoefening van een beroep. Dit kan al dan niet binnen het gewone arbeidscircuit zijn.

Flexibel en innovatief

Wij blijven voor elk kind zoeken naar de beste oplossing en groeimogelijkheden. Dat vraagt een bijzondere flexibele aanpak van onze medewerkers.

Onbetwistbare expertise

Tim Huygen, sportleerkracht in de LeerexpertDagelijks staan de medewerkers van De Leerexpert klaar om honderden leerlingen op maat te begeleiden. Daarvoor is expertise nodig.

De Leerexpert maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de teams voortdurend te laten ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een schat  aan ervaring en deskundigheid. Het zijn experten, en die expertise delen ze met andere leerkrachten, maar ook met ouders.