De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Inschrijven

UPDATE CORONA - 23/4/2020: ook online aanmelden voor BUSO 

De corona-situatie heeft een invloed op de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021.
Om alles vlot te laten verlopen werken alle scholen voor buitengewoon secundair onderwijs in Antwerpen met een online-aanmeldingssysteem.

Inschrijven bij De Leerexpert

Om in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, heb je een CLB-verslag nodig. 
Zonder (voorlopig) verslag kan je je kind niet inschrijven.
Contacteer hiervoor het CLB via 03 338 44 88 of mail naar clb@so.antwerpen.be.

Opgelet! Elke school heeft haar eigen aanmeldingssysteem. Je kunt dus niet binnen één systeem kiezen voor meerdere scholen. Kies je meer scholen, dan moet je je kind ook meer keren aanmelden.

Een woordje uitleg bij aanmelden en inschrijven voor het schooljaar 2020-2021

Stap 1: Meld je aan

Meld je aan bij de school waar je je kind wil inschrijven.
Het is mogelijk om dit voor meer dan 1 school te doen (gebruik telkens de link van de gewenste school).
Je hebt hiervoor een computer nodig met internet en het rijksregisternummer van je kind (vind je op Kids-ID of klevertje mutualiteit).
De aanmeldingsperiode loopt van 27 april 9.30 uur tot en met 15 mei 17.00 uur.
Na dit tijdstip kun je niet meer aanmelden.

Kies hieronder de school/scholen waarvoor je wilt aanmelden.
Bij problemen kan je de school bellen tijdens de schooluren.

  • De Leerexpert Begijnenvest (OV3) | Tel. 03 201 67 60

  • ​De Leerexpert Schotensesteenweg 252 (OV1, OV2, OV3) | Tel. 03 328 05 70

  • De Leerexpert Schoolstraat (OV3) | Tel. 03 292 31 40

  • De Leerexpert Dullingen (OV1) | Tel. 03 217 26 36

  • De Leerexpert Burchtse Weel (OV1, OV2) | Tel. 03 250 16 40

De meeste plaatsen worden verdeeld bij ‘toeval’. Enkele plaatsen (5%) worden toegewezen op basis van chronologie. Dat betekent dat voor 5% van de vrije plaatsen wie eerst aanmeldt ook eerst een plaats toegewezen krijgt. Weet dat dit zeer relatief is. Voorbeelden: (1) zijn er 8 vrije plaatsen, dan zal geen enkel kind toegewezen worden op chronologie, (2) zijn er 20 vrije plaatsen, dan zal 1 kind toegewezen worden op basis van chronologie. Wanneer er voldoende vrije plaatsen zijn, worden vanzelfsprekend alle aangemelde leerlingen ingeschreven. Bij de aanmelding van je kind, speelt het tijdstip geen rol, zolang het maar binnen de hierboven aangeduide periode gebeurt. Je kan dus rustig je tijd nemen. Om aan te melden heb je het rijksregisternummer van je kind nodig. Dit vind je op de Kids-ID van je kind of op een klevertje van de mutualiteit.

Stap 2: Toewijzing

Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je via e-mail (of via de post als je geen mailadres opgaf) een bericht van toewijzing (je ticket voor inschrijving) en/of een bericht van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. Je hoort van ons ten laatste op 3 juni 2020.

Stap 3: Inschrijving in de school mét ticket

Als je aanmeldde (stap 1) en een school kreeg toegewezen, dan neemt de school met jou contact op om de inschrijving te realiseren. De school houdt hierbij rekening met de coronamaatregelen.
Als je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je ticket.
Beslis je om niet in te schrijven in de toegewezen school, breng de school dan op de hoogte.
Zo komt er een plaats vrij voor een andere leerling.

Wat doen met een bericht van rangschikking op de wachtlijst?
Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd, je hoeft niets te doen.
Je wordt door de school gecontacteerd als er een plaats vrijkomt.
Dit gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst.

Stap 4: Vrije inschrijvingsperiode

Vanaf maandag 8 juni 2020 om 9 uur start de vrije inschrijvingsperiode.
Tijdens deze periode kan je online inschrijven zonder ticket.
De vrije plaatsen veranderen elke dag, afhankelijk van de inschrijvingen.
Schrijf daarom zeker in want de kans bestaat dat je er toch een plaats vrij komt voor jouw kind.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Vanaf maandag 8 juni om 9.00u kan je online inschrijven via de website van de school of via deze links (werken pas vanaf maandag 8 juni 9 uur):

Het inschrijven wordt gepauzeerd vanaf zondag 5 juli 2020 en gaat weer van start op maandag 24 augustus 2020

Meer uitleg?

Meer uitleg nodig? Neem gerust contact op met de school of met je CLB.

Heb je een klacht?

  1. Contacteer eerst de directie van de school.
  2. Je kan online een klacht indienen. Je klacht wordt dan behandeld door de disfunctiecommissie in de schoot van het lokaal overlegplatform Antwerpen secundair onderwijs.

Pedagogisch Project Stedelijk Onderwijs Antwerpen (PPSOA)

Het PPSOA geeft de fundamentele uitgangspunten van het Stedelijk Onderwijs weer. Als je je kind inschrijft, aanvaard je het PPSOA. 

Het PPSOA samengevat:
Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt alle kinderen maximale kansen en stimuli zodat ze zich kunnen ontwikkelen op geestelijk en lichamelijk vlak.
Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen streeft ernaar de leerlingen op te voeden tot zelfstandige, creatieve en kritische mensen, die in een sfeer van respect en verdraagzaamheid kunnen samenleven.

CLB

Heb je vragen over de ontwikkeling van je zoon of dochter? Dan kun je terecht bij

Het CLB zoekt samen met leerling, ouders en school naar de meest geschikte onderwijsvorm.