De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Onze school

Binnen het basisaanbod stimuleren we kinderen om zelfstandig en actief op zoek te gaan naar oplossingen voor hun vragen, in levensechte en voor hen herkenbare situaties. Naast het aanleren van verstandelijke vaardigheden zoals lezen, rekenen en schrijven hebben wij bijzondere aandacht voor taalvaardigheid, sociale vaardigheden en gezondheidsontwikkeling.

In de type 2 kleuterklas leggen wij de nadruk op communicatie, stimuleren van de zelfredzaamheid en veiligheid bieden door structuur en verduidelijkingen.

In de type 2 lagere school werken wij met verschillende stromingen.
Binnen de ervaringsstroom leggen wij de nadruk op psychisch welbevinden en de mogelijkheid tot veilig exploreren. In deze werking is er een samenwerkingsverband met MFC Mytyl. Dit maakt dat opvoeder en leerkracht samen werken om in te spelen om de specifieke noden van de leerlingen.

In de leefleerstroom ligt de focus op het stimuleren van zelfredzaamheid en huishoudelijke redzaamheid. Er wordt ingezet op ondersteunende communicatie en zinvolle dagbesteding (spelen en vrije tijd). Binnen deze stroming hebben wij ook een aparte werking voor kinderen met autisme. Deze kinderen krijgen ook een aanbod op maat maar binnen een kleinere klasgroep.

In de functiestroom worden taal en wiskunde aangeboden in een zo functioneel mogelijke situaties. De nadruk ligt hier op maatschappelijke redzaamheid, werkattitude en integratie.  

.

Naar het secundair bij De Leerexpert in Deurne

Na het afronden van de lagere school, kunnen deze schoolverlaters terecht bij De Leerexpert Schotensesteenweg 252 (de buren dus). Deze school biedt opleidingsvormen 1, 2 en 3 aan.