De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

August Leyweg 10 - Kijkavonddonderdag 21 juni 2018

Wij organiseren een kijkavond voor ouders die interesse hebben om hun kind volgend schooljaar in te schrijven in onze school. We starten stipt om 19.00 met een toelichting over onze schoolwerking en visie en sluiten af met een rondleiding doorheen de school.

Graag telefonisch (03 242 01 40) of via mail (ilse.breugelmans@so.antwerpen.be) bevestigen indien u aanwezig wenst te zijn op deze avond.