De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Showing Off T(h)ree

SHOWING OFF T(H)REE is de derde editie van een project ronde moderne kunst, een samenwerking tussen De Leerexpert ZIekenhuisschool en het M HKA. De kinderen en jongeren van al onze afdelingen maken eerst kennis met een vijftal kunstwerken uit het M HKA en maken dan, onder begeleiding van professionele kunstenaars, gedurende twee dagen van intensieve workshops kunstwerken die uiteindelijk tentoon worden gesteld in het M HKA.

Showing Off T(h)ree

Kunst en cultuur betekenen een meerwaarde in ieders leven. Het kan troost of geluk brengen, kan ons laten nadenken en herinneringen oproepen, het kan verwondering en nieuwsgierigheid opwekken. Verschillende onderzoeken stellen dan ook dat kunst en cultuur noodzakelijk zijn in de ontwikkeling van kinderen en jongeren

Scholen organiseren regelmatig culturele activiteiten: toneelvoorstellingen, workshops, uitstappen, filmvoorstellingen, museumbezoeken... Kinderen en jongeren die aan De Leerexpert Ziekenhuisschool les volgen missen deze mogelijkheden vaak. Enerzijds omdat ze niet deelnemen aan de lessen op hun eigen school en anderzijds omdat kunst en cultuur niet bij de prioriteiten horen die scholen ons opleggen.

De Leerexpert Ziekenhuisschool en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) slaan voor de derde keer de handen in elkaar om de leerlingen onder te dompelen in de hedendaagse kunst. We willen een bron zijn van verwondering, nieuwsgierigheid en ontdekkingen. Als open huis voor kunst en met de eigen expertise wil het M HKA een partner zijn van De Leerexpert ziekenhuisschool. Samen creëren we een kader waarbinnen experiment en actie, bevraging en een eigen mening, creativiteit en verbeelding alle ruimte krijgen.

affiche van kunstwerk vogel in gebladerteVertrekkend vanuit de titel “Showing Off t(h)ree, geselecteerde werken uit het M HKA archief én inspiratie vanuit de (thuis)scholen van onze leerlingen maken leerlingen kennis met hedendaagse kunst, experimenteren ze onder begeleiding van jonge, professionele kunstenaars met verschillende materialen en media en werken ze toe naar een eigen tentoonstelling die eerst te zien zal zijn in het M HKA en nadien in de Ziekenhuisschool.

Tijdens een bezoekje  aan het  reizende mini-M HKA (een mobiele mini-tentoonstelling met werken uit het M HKA archief) raken jongeren vertrouwd met de beeldelementen (vorm, kleur, lijn, formaat en compositie) van verschillende kunstwerken en gaan er ook actief mee experimenteren. We onderzoeken welke media en materialen worden gebruikt binnen de hedendaagse kunst en of de keuze voor een medium mee de boodschap bepaalt.

Vervolgens maken de leerlingen tijdens twee dagen van intensieve workshops  kennis met verschillende media en materialen. Media spelen een grote rol in ons leven. Ook in de hedendaagse beeldende kunst staan (nieuwe) media en materialen centraal. Kunstenaars experimenteren erop los en de mogelijkheden zijn oneindig binnen de kunst. Hedendaagse kunstwerken prikkelen om zelf aan de slag te gaan en ze inspireren jongeren die opgroeien in een wereld vol beelden, film en multimedia tot het ontcijferen van de beeldtaal.

De leerlingen worden begeleid in het creëren van eigen werk in uiteenlopende media. Schilderij, dans, sculptuur, foto, video, installatie of performance… Het kan allemaal. In een laatste fase worden de jongeren curator van hun eigen tentoonstelling. Welke werken gaan we tonen? Hoe stellen we ze op in de zaal? Wie nodigen we uit voor de opening? En wat komt er nog allemaal kijken bij het organiseren van een expositie? Op 8 maart 2018 opent de tentoonstelling in de inbox van het M HKA om daarna te verhuizen naar De Leerexpert Ziekenhuisschool en te zien zal zijn in de publieke ruimtes van het ziekenhuis.

Vernissage en tentoonstelling

Opening op 8 maart 2018 om 19.00
De tentoonstelling loopt in de inbox van het Muhka van 9 t.e.m. 28 maart 2018.
Adres: Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

Gastspreker(s) op de vernissage

Kyoko Scholiers
...

donderdag 8 maart 2018