Animatie in de Ouderenzorg

Over deze studierichting

Se-n-Se

Je wordt opgeleid tot animator in de bejaardensector. Je organiseert en coördineert activiteiten voor de ouderen. Je leert hoe je het dagelijkse leven van ouderen aangenamer maakt. Verschillende soorten zorg worden bestudeerd. Zo maak je kennis met specifieke aandoeningen, veiligheidsvoorschriften, heftechnieken, hygiëne en EHBO. Je gaat regelmatig op stage en je pakket algemene vakken is beperkt.

Deze opleiding is een Se-n-Se (Secundair na Secundair).