Bestuurder interne transportmiddelen duaal

Over deze studierichting

Arbeidsmarktgerichte finaliteit
2e graad

Duaal leren

Over de opleiding

De opleiding bestuurder interne transportmiddelen duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent. De combinatie van schoolcomponent met werkplekcomponent omvat minimaal 28 opleidingsuren per week. De opleiding situeert zich op het niveau van de tweede graad beroepssecundair onderwijs omwille van de koppeling met de verplichte algemene vorming met het oog op het behalen van een bewijs van onderwijskwalificatie van niveau 2 binnen het domein economie en organisatie.

Het standaardtraject voor de opleiding bestuurder interne transportmiddelen duaal is gebaseerd op de volgende deelkwalificatie(s) of beroepskwalificatie:

  • Beroepskwalificatie bestuurder interne transportmiddelen
    • niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Wat leer je exact?

In de opleiding bestuurder interne transportmiddelen duaal leer je een gemotoriseerd intern transportmiddel waarop je zit of staat bij het rijden te besturen. Je leert je hierbij te houden aan de kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften om laad- en loswerkzaamhede, opslag- en bevoorradingswerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het transporteren van ladingen uit te voeren.

Je dient je opleidingstraject te vervullen binnen minimaal één van deze contexten van interne transportmiddelen, namelijk het besturen van een heftruck, reachtruck, stapelaar, orderverzameltruck, combitruck of pallettruck. Omdat de bestuurder interne transportmiddelen een veiligheidsfunctie is, is het van belang dat het naleven van veiligheidsregels benadrukt wordt bij leerlingen op het moment van instap in en matching met het bedrijf.

Duaal leren

Je combineert het beste uit 2 werelden: leren op school en leren op de werkplek. 
Algemene vakken en de bij je opleiding aanvullende theoretische en praktische kennis leer je op school. Praktijkgerichte kennis en relevante werkervaring ontwikkel je in een echt bedrijf.
Het bedrijf en de school overleggen op regelmatige basis en spreken af waar je wat kan leren. Zo krijg je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis en een flinke dosis praktijkervaring mee en ontwikkel je tijdens je studies relevante ervaring op de werkplek.