Over deze studierichting

3e graad - tso

Je verwerft theorieën en wetenschappelijke taal, die nodig zijn voor de latere beroepsuitoefening. De samenhang tussen natuurwetenschappen, techniek en industrie vormt de rode draad doorheen de studierichting. In de chemievakken komen de basisbegrippen en de instrumentale technieken aan bod. Je leert de technieken om grondstoffen te verwerken tot eindproducten, de verbindingsklassen, reactiesoorten en de belangrijkste toepassingen in ons dagelijks leven. In het labo leer je basisapparatuur opstellen, bedienen en onderhouden, en laboratoriumtechnieken toepassen. Je gaat handig en accuraat met stoffen om, verricht nauwkeurige waarnemingen en voert experimenten uit.