Panorama

stedelijk secundair onderwijs

Humane wetenschappen

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit
2e graad - aso

In Humane wetenschappen benader je mens en maatschappij op een wetenschappelijke manier. Je leert naar een individu en een samenleving te kijken vanuit de gedrags- en cultuurwetenschappen. Je wordt communicatief en sociaal vaardig. Je leert kritische vragen te stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

 

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 

De studierichting heeft een uitgesproken doorstroomfunctie en wil je dus voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: