Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

1e graad in het secundair onderwijs

A- of B-stroom?

A-stroom of B-stroom in het middelbaar

1e jaar

In het 1e  jaar in de A-stroom en de B-stroom krijg je 27 uur basisvorming. Daarin leer je talen, wetenschappen, wiskunde, en nog zoveel meer. Naast het basispakket is er een keuzegedeelte van 5 uur.

Het keuzegedeelte heeft 3 doelen:

 • Je kan nieuwe dingen ontdekken, proberen en beleven. 
 • Samen met de leerkracht ga je dieper in op een bepaald onderwerp of een bepaald vak.
 • Als je het nodig hebt, is er ook tijd voor extra ondersteuning voor bepaalde vakken of thema’s, of voor dingen die je nog niet helemaal begrijpt.


A-Stroom

B-Stroom

1A 1B
Stedelijk Lyceum Durlet Stedelijk Lyceum Lakbors
Stedelijk Lyceum Groenhout Stedelijk Lyceum Lamoriniere
Novaplus (vroeger: Stedelijk Lyceum Hardenvoort) Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens
Stedelijk Lyceum Lakbors Stedelijk Lyceum Linkeroever
Stedelijk Lyceum Lamoriniere Stedelijk Lyceum Meir
Stedelijk Lyceum Lange Beeldekens Stedelijk Lyceum Olympiade
Stedelijk Lyceum Linkeroever Panorama (vroeger: Stedelijk Lyceum Quellin)
Stedelijk Lyceum Meir Stedelijk Lyceum Waterbaan
Villa Cresco Stedelijk Lyceum Zuid
Stedelijk Lyceum Olympiade Kunstkaai
Stedelijk Lyceum Pestalozzi  
Panorama (vroeger: Stedelijk Lyceum Quellin)  
Stedelijk Lyceum Waterbaan  
Koninklijke Balletschool Antwerpen  
Topsportschool Antwerpen  
Stedelijk Lyceum Groenhout (pioniersproject)   
Kunstkaai   

Ontdek op de websites van onze middelbare scholen alle info rond het studieaanbod, hun invulling van 1A en 1B, opendeurdagen en infomomenten. 

2e jaar

In het 2e jaar van het middelbaar kies je voor een basisoptie. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die de scholen in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt. Zo kan je makkelijker de juiste keuze maken in het 3e middelbaar. 

Ontdek je talenten en interesses

Zo kan je een bewustere keuze maken voor een studiedomein en studierichting in de 2e graad. 

 • In de A-stroom van het 2e  jaar krijg je 25 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 5 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos.
 • In de B-stroom van het 2e jaar is er 20 uur basisvorming, 2 uur die dient voor ondersteuning en verdieping en 10 uur voor de basisoptie. 

De 2e graad

Na veel algemene vakken gekregen te hebben in de 1e graad is het nu tijd om specifieker te gaan kiezen voor een studiedomein binnen een finaliteit. Finaliteiten kan je zien als een manier om uit te drukken wat je kan gaan doen na het secundair onderwijs. Je hebt drie finaliteiten: 

 1. Doorstroomgericht 
  Daarin krijg je een voorbereiding om te gaan verder studeren na het middelbaar. 
 2. Dubbele finaliteit 
  Daarin word je voorbereid op verdere studies binnen een specifieker vakgebied, maar kan je ook de arbeidsmarkt op na je secundaire studies. 
 3. Arbeidsmarktgericht 
  Deze opleidingen bereiden je voor om na het secundair onderwijs direct te starten in een job. 

Meer informatie over de studiedomeinen en alle studierichtingen die daarbij horen, vind je hier.