Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

2A - Artistieke Vorming

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

De basisvorming bestaat uit 26 lesuren. Je volgt ook beeldende vorming, expressie en muzikale opvoeding. Samen met je leerkrachten zoek je de kunstenaar in jou: muzikant, podiumbeest, fotograaf of beeldend kunstenaar.
Na dit jaar heb je veel opties in het Stedelijk Lyceum Cadix: Fotografie, Grafische Communicatie, Woordkunst-drama, Audiovisuele Vorming en Beeldende en Architecturale Kunsten.

Ook als je kiest voor het beroepssecundair onderwijs, zijn heel wat creatieve richtingen mogelijk.

Deel deze opleiding