Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

7e Voorbereidend Jaar

Over deze studierichting

3e graad - bso

Wil jij na je arbeidsmarktgerichte opleiding (bso) verder studeren? Voel je het kriebelen om na een praktijkgerichte opleiding te starten in het hoger onderwijs? Perfect voorbereid beginnen aan een graduaats- of professionele bacheloropleiding?

Je leert om de onderwerpen die je vroeger op een praktijkgerichte manier bekeek ook een op theoretische en abstractere manier te bekijken. Je ontwikkelt de academische vaardigheden die nodig zijn om te starten aan een opleiding in het hoger onderwijs.

Het voorbereidend jaar vormt de perfecte schakel tussen een BSO-opleiding en een opleiding in het hoger onderwijs. Daarom focussen we op verschillende onderwerpen zodat je helemaal klaar bent om te starten aan een vervolgopleiding.

Tijdens dit 7e jaar wordt gefocust op het versterken van je taalvaardigheid, ontdek je op een onderzoekende en theoretische manier het belang van sociaal engagement en actief burgerschap en ontwikkel je de digitale vaardigheden en zelfstandigheid die nodig zijn voor afstandsleren.

 

Tijdens het voorbereidende jaar wordt intensief samengewerkt met AP Hogeschool, zowel praktisch als inhoudelijk. Zo kan je al proeven van sommige opleidingen, ontdek je de manier van werken in het hoger onderwijs en leer je onderwerpen op een academische manier te benaderen.

Omdat afstandsleren een structureel onderdeel is in het hoger onderwijs, wordt in het voorbereidend jaar lesgegeven via ‘blended learning’ (het leren door een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs)

 

Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden: hoe bepaal je het onderwerp en kom je tot een onderzoeksvraag? Hoe is een paper, eindwerk of scriptie opgebouwd? Hoe verwerk je en interpreteer je data?

Om je daarop voor te bereiden focussen we op wiskundig redeneren en cijfervaardigheid zodat je correct met data aan de slag kan, werken we vakoverschrijdend zodat je thema’s in een breder kader leert te benaderen en versterken we je academische talenkennis.

Door in de opleiding ruimte te laten voor differentiatie kunnen we voor iedereen een op maat traject creëren die de perfecte voorbereiding vormt op de vervolgstudie. Naargelang wat je nadien wilt studeren en wat je voorkennis is, kunnen we dieper ingaan op specifieke onderwerpen of vakken.

Tenslotte vinden we het belangrijk dat je een goed inzicht en begrip hebt van de samenleving en de maatschappij. Daarom zetten we extra in op actief burgerschap: we verkennen de sociale kaart en het economische landschap of koppelen de theoretische kaders aan een praktijkervaring binnen een sociaal project of als vrijwilliger.