Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

7e Voorbereidend Jaar

Over deze studierichting

3e graad - bso

Wil jij na je arbeidsmarktgerichte opleiding (bso) verder studeren in het hoger onderwijs? Dan is het 7e Voorbereidend Jaar misschien iets voor jou. 

Je leert om de onderwerpen die je vroeger op een praktijkgerichte manier benaderd hebt ook op een theoretische en abstractere manier te bekijken. Je ontwikkelt de academische vaardigheden die nodig zijn om te starten aan een opleiding in het hoger onderwijs.

Het voorbereidend jaar vormt de perfecte schakel tussen een arbeidsmarktgerichte opleiding en een graduaat of professionele bachelor in het hoger onderwijs. De focus ligt op verschillende onderwerpen die je helemaal klaarstomen voor een vervolgopleiding.

Je versterkt je taalvaardigheid en ontdekt op een onderzoekende en theoretische manier het belang van sociaal engagement en actief burgerschap. Daarnaast ontwikkel je de digitale vaardigheden en zelfstandigheid die nodig zijn voor afstandsleren.

Tijdens dit voorbereidend jaar wordt intensief samengewerkt met AP Hogeschool, zowel praktisch als inhoudelijk. Zo kan je al proeven van sommige opleidingen, ontdek je de manier van werken in het hoger onderwijs en leer je onderwerpen op een academische manier te benaderen. Omdat afstandsleren een structureel onderdeel is in het hoger onderwijs, wordt in het voorbereidend jaar lesgegeven via ‘blended learning’ (een combinatie van online onderwijs en face-to-face onderwijs).

Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden: hoe bepaal je het onderwerp en kom je tot een onderzoeksvraag? Hoe bouw je een paper, eindwerk of scriptie op? Hoe verwerk en interpreteer je data? Wat is correcte bronvermelding?

Om je daarop voor te bereiden focussen we op wiskundig redeneren en cijfervaardigheid zodat je correct met data aan de slag kan, werken we vakoverschrijdend zodat je thema’s in een breder kader leert te benaderen en versterken we je academische talenkennis.

Door in de opleiding ruimte te laten voor differentiatie kunnen we voor jou een traject op maat creëren die perfect aansluit op je vervolgstudie. Naargelang wat je nadien wilt studeren en wat je voorkennis is, kunnen we dieper ingaan op specifieke onderwerpen of vakken.

Tenslotte vinden we het belangrijk dat je een goed inzicht en begrip hebt van de samenleving en de maatschappij. Daarom zetten we extra in op actief burgerschap: je verkent de sociale kaart en het economische landschap en koppelt de theoretische kaders aan een praktijkervaring binnen een sociaal project of als vrijwilliger.