Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Bekister

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je leert frames/vormen plaatsen waarin beton of ander materiaal wordt gegoten.
Je leert de juiste plaats en structuur van de bekisting bepalen.
Je leert deze op zo\'n manier plaatsen rond de wapeningsstaven (= rooster van betonstaven) dat ze nadien gemakkelijk gedemonteerd kunnen worden.
Ook het plaatsen van stutten/steunen om het geheel voldoende stevig te maken zodat het aan de druk van het beton kan weerstaan, wordt aangeleerd.
Eens het beton gestort en verhard, sta je in voor de ontkisting.

Je leert metselwerk en funderingen op staal uitvoeren, rioleringen, afwateringsstelsels en opritten aanleggen en  thermische isolatie plaatsen.

De opleiding Bekister bestaat uit 6 modules:

  • Basistechnieken metselwerk
  • Bekisting
  • Funderingen op staal
  • Metselwerk
  • Opritten
  • Riolerings- en afwateringsstelsels