Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Kinderbegeleider (Duaal)

Over deze studierichting

3e graad - bso

De opleiding Kinderbegeleider van het zevende specialisatiejaar kan je ook volgen als duaal leren. Duaal leren houdt in dat de nodige competenties (kennen, kunnen en zijn) die nodig zijn om de weg te vinden op de arbeidsmarkt, worden aangeleerd zowel binnen de school als op de werkvloer.

Tijdens dit zevende specialisatiejaar werk je met kinderen van 0 tot 12 jaar. De kennis en de handigheid die je reeds hebt verworven, worden verder uitgediept en toegepast. Levensechte situaties worden ontleed en besproken, op een theoretische maar ook op een praktische manier. Tijdens je vele praktijkervaringen in en buiten de school proef je van verschillende vormen van kinderopvang: onthaalmoeder, buitenschoolse kinderopvang, eerste kleuterklas. Je leert:

  • werken met specifieke doelgroepen en in meer complexe zorgsituaties.
  • zelfstandig en op een pedagogisch verantwoorde manier omgaan met pasgeborenen, peuters, kinderen die (bijzondere) aandacht of verzorging nodig hebben (vb. gehandicapte kinderen).
  • inzicht verwerven in de ontwikkeling van baby, peuter en kind.
  • organisaties kennen binnen welzijns- en gezondheidszorg.
  • je specialisatie is ruimer dan alleen het verzorgen van gezonde en zieke kinderen; je leert ze ook opvangen, animeren en mee opvoeden.
  • methodisch werken, aandacht hebben voor het welbevinden van elk kind en zijn omgeving, omgaan met diversiteit, samenwerken met ouders en met collega’s maar evengoed leer je zelfstandig instaan voor de totaalzorg, ook in complexere situaties.

Als je in dit systeem willen stappen, word je verbonden aan een leerwerkplek met een overeenkomst alternerende opleiding. Je vertoeft 22 uur per week op de werkvloer, terwijl je nog 16 uur op school wordt verwacht. Voor de periode dat je verbonden bent aan een werkplek, krijg je een vergoeding van ongeveer €540 per maand.

Na het gunstig doorlopen van een duaal opleidingsjaar, krijg je het diploma secundair onderwijs.