Stedelijk secundair onderwijs

middelbare scholen

Medewerker groen- en tuinaanleg Duaal

Over deze studierichting

Arbeidsmarktgerichte finaliteit2e graad - bsodeeltijds beroepssecundair onderwijs

De medewerker groen- en tuinaanleg (duaal) leert hoe hij tuinen, parken, groene ruimtes moet aanleggen om uiteindelijk het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.

De opleidingen \'Medewerker groen- en tuinbeheer\' én \'Medewerker groen- en tuinaanleg\' staan naast elkaar, men kan starten in de ene of in de andere opleiding. Beide opleidingen hebben 2 gemeenschappelijke modules, met daarnaast 4 modulesspecifiek voor de opleiding.

De opleiding bestaat uit 6 modules:

  • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden
  • Aanplantingen
  • Grondvoorbereiding
  • Aanleg grasveld
  • Infrastructuurwerken
  • Plaatsen tuinelementen en -constructies

Duaal leren

Je combineert het beste uit 2 werelden:  leren op school en leren op de werkplek. 
Algemene vakken en de bij je opleiding aanvullende theoretische en praktische kennis leer je op school.
Praktijkgerichte kennis en relevante werkervaring ontwikkel je in een echt bedrijf.
Het bedrijf en de school overleggen op regelmatige basis en spreken af waar je wat kan leren.
Zo krijg je in een minimum aan tijd een sterke theoretische basis en een flinke dosis praktijkervaring mee en ontwikkel je tijdens je studies relevante ervaring op de werkplek.