Stedelijk Lyceum

middelbare scholen

Verpleegkunde

Over deze studierichting

HBO5

Ontdek HBO5 Verpleegkunde in een digitale rondleiding

Je hebt belangstelling voor de mens en zijn leefomgeving, je bent sociaal en hulpvaardig! De verpleegkundige is de spilfiguur binnen het brede domein van gezondheids-en welzijnszorg. De werkzekerheid is zeker de eerstvolgende jaren nog gegarandeerd.

Onze visie vertrekt vanuit de doelstelling om jou te begeleiden tot een competente verpleegkundige. Je krijgt een kwaliteitsvolle opleiding met leerrijke stages en interactieve lessen.

Onze modulaire opleiding bestaat uit 6 semesters in voltijds dagonderwijs. Een module is een afgerond geheel van lessen en stages rond een bepaald thema. In elke thema worden de vereiste competenties behandeld. Na elke succesvol afgelegde module ontvang je telkens een deelcertificaat. Het geheel van alle deelcertificaten leidt tot het diploma “ graduaat in de HBO-5 opleiding verpleegkunde”.

We zijn een praktijkgerichte opleiding. We kiezen ervoor om studenten , ook binnen de lesuren, tijd te geven om vaardigheden in kleine groepen in te oefenen.
Ook stages zijn een belangrijk deel van de opleiding. De helft van de opleiding bestaat dan ook uit stage-uren. Hier krijg je de kans om aangeleerde competenties om te zetten in praktijk. Je kan stage lopen in woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, revalidatiecentra, thuisverpleging en psychiatrische instellingen. Onze school heeft een groot aanbod aan stageplaatsen in een straal van 20 kilometer rond Antwerpen.

 

Structuur van de opleiding

Het Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde HBO5 bestaat uit 3 studiejaren waarin 5 modules elkaar opvolgen. Verpleegkunde is een opleiding die niet enkel op de school- banken wordt gevolgd, daarom wisselen lessen en stages elkaar reeds af vanaf de eerste module. Het praktijkgedeelte, oefeningen en stages nemen de helft van de ganse opleiding in.

 • Module 1: Initiatie in de verpleegkunde
  De opleiding start met de basismodule “Initiatie in de verpleegkunde”. Deze module duurt 20 weken. Op stage en tijdens de praktijklessen ligt het accent op het dagelijks toilet van de patiënt, opzetten en ondersteunen van de patiënt, oog- en mondverzorging, de voeding van de patiënt, parameters controleren, verbandleer, het opdekken van het bed,…

 • Module 2 : Verpleegkundige basiszorg
  Deze tweede basismodule omvat eveneens 20 weken. Op stage en tijdens de praktijklessen word je kennis aangevuld met allerlei bijkomende technieken: verschillende inspuitingen, wondzorg,…

Na module 2 voldoe je reeds aan de kwaliteitsvereisten om te werken als zorgkundige!

 • Module 3A : Oriëntatie algemene gezondheidszorg
  Deze module duurt 20 weken. Tijdens de stage werk je op een heelkundige afdeling en/of geneeskundige afdeling van een ziekenhuis.

 • Module 3 O/G : Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg
  In deze module maak je kennis met acute geriatrische diensten in ziekenhuizen en met de psychiatrische diensten. Deze module omvat ook 20 weken.

Na het doorlopen van de modules 3A en 3O/G heb je een goed beeld van de verschillende werkvelden en kan je op basis hiervan je richting kiezen voor module 4.

 • Module 4: Toegepaste verpleegkunde
  ​Deze laatste module duurt 40 weken. Zowel de lessen als de stages zijn afgestemd op het werkveld van je keuze. Je maakt een keuze uit de volgende werkvelden:

  • Toegepaste verpleegkunde algemene gezondheidszorg.
  • Toegepaste verpleegkunde ouderenzorg.
  • Toegepaste verpleegkunde geestelijke gezondheidszorg.

Zowel de lessen als de stages zijn afgestemd op het werkveld van je keuze.
We organiseren per module 2 evaluatieweken. Verder worden competenties ook geëvalueerd tijdens de lessen, via opdrachten op school of op stage.

 

Uurrooster

De lessen worden georganiseerd tussen 08.20 en 16.30 uur. Tijdens de middag kunnnen studenten technische vaardigheden inoefenen in het vaardigheidslabo.

Tijdens de stageweken presteert de student de uren van de stageafdeling, gemiddeld 38 uur per week. Vanaf de module 3 kan de student opteren om weekenduren te presteren. In de laatste module presteert de student ook nachtdiensten.

 

Prijs

Voor je opleiding betaal je in onze school geen inschrijvingsgeld. De onkosten per module bedraagt ongeveer 200 euro per semester. Deze onkosten omvatten: fotokopies, cursussen, huur ziekenhuisuniform, instrumenten en verpleegkundige materialen. De school beschikt over een studiebibliotheek met een beperkt aantal studieboeken om ter plaatse in te studeren, ook is er de mogelijkheid voor aankoop van tweedehandsboeken.

 

Inschrijven

De opleiding verpleegkunde start twee keer per schooljaar. Dit wil zeggen dat de modules 2 keer per jaar aangeboden worden. Wil je graag meer informatie? Bekijk dan zeker de pagina met meer informatie over inschrijven!

 

Maak je je zorgen over je diploma of visum als HBO-5 verpleegkundige? Dat is niet nodig. Minister Crevits garandeert dat studenten afstuderen met het diploma zoals dit op vandaag wordt uitgereikt op basis van de vigerende wetgeving. Tevens is bevestigd dat het visum ook voor de studenten die inschrijven in september 2018 zal kunnen afgeleverd worden.