Studieaanbod

SL Durlet is een ASO-school met een doorstroomgerichte finaliteit. Onze theoretische studierichtingen stomen je klaar om succesvol verder te studeren op de hogeschool of universiteit. Bij ons krijg je een algemene vorming met veel theorie en algemene vakken. Al onze studierichtingen zijn domeinoverschrijdend. Dat wil zeggen dat ze niet zomaar in één vakje te duwen zijn en facetten van verschillende studiedomeinen combineren.

In de eerste graad bieden we een sterke basisvorming aan met ruimte tot ontdekking van verschillende interessegebieden. We stimuleren onze leerlingen om hun talenten en passies te verkennen en te verdiepen. Vandaaruit kan je een gerichte studiekeuze maken.
In de tweede graad verdiepen we onze leerstrategieën. We gaan samen met onze leerlingen op pad om hun talenten en zichzelf blijvend te ontplooien. Kritisch-constructief denken en eigenaarschap opnemen zijn hierbij belangrijke handvatten.
In de derde graad zetten we maximaal in op het versterken van de academische vaardigheden en op een stevige, uitgediepte brede vorming. We gaan samen met onze leerlingen op zoek naar een geschikte vervolgopleiding en ondersteunen hen in hun ontwikkeling tot kritische en zelfreflectieve actieve burgers.

Je krijgt 25u basisvorming en 2u verdieping/verbreding binnen de vakken Lingualab en Mathlab.
Je kiest voor een van onze 2 basisopties (5u):

  • Moderne Talen & Wetenschappen, met een extra pakket leerdoelen uit het interessegebied ‘Maatschappij & Welzijn’
  • Klassieke Talen (Latijn)

 

 

In de tweede graad kies je uit volgende studierichtingen:

  • Latijn
  • Natuurwetenschappen
  • Humane Wetenschappen

Onze derde graad biedt volgende studierichtingen aan:

  • Latijn-Wiskunde
  • Latijn-Moderne Talen
  • Latijn-Wetenschappen
  • Humane Wetenschappen
  • Wetenschappen-Wiskunde