Inschrijven

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Online aanmelden kan niet meer voor onze school.
Wil je je nog graag inschrijven, neem dan contact op met het secretariaat en maak een afspraak.

Vergeet zeker niet:

  • Je identiteitskaart.
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.
  • Attest(en) van leerstoornis(sen) of andere
  • Rapport vorig schooljaar