STEM?

S = science (wetenschappen) | T = technologie (techniek) | E = engineering (toepassen/oplossen) | M = mathematics (wiskunde)

Elk vak wordt door een STEM-bril bekeken. De nadruk ligt op het onderzoekend leren, probleemoplossend denken en het concreet uitwerken en steeds bijsturen van ideeën. In de loop van hun leerloopbaan worden de leerlingen zelfstandiger in de STEM-competenties.
Lessen worden activerend en coöperatief gegeven. Daardoor gaan leerlingen van en met elkaar leren en zijn ze betrokken bij het leerproces. De leerkracht krijgt daardoor een coachende rol en kan elke leerling zeer individueel begeleiden

Leren gebeurt niet alleen binnen de schoolmuren. Daarom verlaten we regelmatig de school. Zo ondervinden onze leerlingen dat leren leren ook in andere contexten kan. Er staan dus elk schooljaar uitstappen op de planning. Bijvoorbeeld Technopolis, PASS, een tocht met de milieuboot...

Ter ondersteuning van bovenstaande visie, zijn er ook STEM-uren opgenomen in het lessenrooster. Tijdens deze uren kunnen de leerlingen experimenteren en zich ontplooien. We bouwen vakoverschrijdende projecten op, vaak op vraag van de leerlingen zelf. Thema's zoals robotica, programmeren, 3D-tekenen en -printen, games aansturen met Makey Makey, ... komen aan bod.

STEM is ook een onderwijs-arbeidsmarkt-verhaal. Jongeren maken op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan keuzes. Het is dus erg belangrijk om hen de brede waaier van mogelijkheden te tonen, hen te helpen bij die keuzes en hen te wijzen op de samenhang tussen verschillende beroepen in een technisch en wetenschappelijk hoogstaande kennismaatschappij. STEM draagt dus bij tot de kennis- en technologie-intensieve economie door jongeren te helpen bij hun zoektocht.