Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

In het 1e jaar in de A-stroom krijg je 27 uur basisvorming. Daarin leer je talen, wetenschappen, wiskunde, en nog zoveel meer. Naast het basispakket is er een keuzegedeelte van 5 uur.

Iedere leerling van het Stedelijk Lyceum krijgt dezelfde algemene vakken. De kennis en vaardigheden die je aanleert binnen de basisvorming zijn dan ook hetzelfde in alle scholen van het Stedelijk Lyceum.

Het keuzegedeelte heeft 3 doelen:

  • Je kan nieuwe dingen ontdekken, proberen en beleven.
  • Samen met de leerkracht ga je dieper in op een bepaald onderwerp of een bepaald vak.
  • Als je het nodig hebt, is er ook tijd voor extra ondersteuning voor bepaalde vakken of thema’s, of voor dingen die je nog niet helemaal begrijpt.

Na de A-stroom kan je een studierichting in doorstroomgerichte finaliteit (aso/tso/kso), dubbele finaliteit (tso/kso) en arbeidsmarktgerichte finaliteit (bso).

 1.  Toelatingsvoorwaarden

De leerling heeft na het zesde leerjaar van het lager onderwijs het getuigschrift basisonderwijs behaald. Wie geen getuigschrift behaalde kan eventueel worden toegelaten na de goedkeuring van de toelatingsklassenraad en een gunstig advies van het CLB.

 2.  Inhoud

In dit leerjaar krijgen de leerlingen een brede algemene vorming. Ze worden geobserveerd met het oog op een latere studiekeuze.

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: