Stedelijk Lyceum Lakbors

secundair onderwijs

Pedagogisch project

Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad Antwerpen.

Het Stedelijk onderwijs voldoet aan alle voorwaarden die aan het Vlaams onderwijs worden gesteld en doet extra inspanningen om aan de uitdagingen van de grootstad te beantwoorden.

Optimale ontplooïngskansen bieden aan iedereen is het gemeenschappelijk doel van het Stedelijk Onderwijs.

De scholengemeenschappen van het Stedelijk Onderwijs spreken af hoe zij dit doel bereiken.

Het Stedelijk Onderwijs staat open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenschappen.

Mensen hebben veel verschillende redenen om iets te willen leren. Het Stedelijk Onderwijs speelt daar op in door een breed platform van leermogelijkheden aan te bieden.

Met deskundigheid, inzet, zorg en betrokkenheid begeleidt het Stedelijk Onderwijs alle lerenden. Lerenden hebben immers het recht op optimale ontplooïingskansen, maar ook de plicht om deze kansen te grijpen.

Als er keuzes gemaakt moeten worden tussen individuele belangen en groepsbelangen gelden wederzijdse rechten plichten. Iedereen heeft recht op respect. De grenzen van ieders gedrag worden bepaald door de vrijheid van anderen.

Het Stedelijk Onderwijs werkt aan de maximale betrokkenheid van de ouders, de leerlingen, studenten, cursisten en personeel.

Leren is investeren in de toekomst. Het Stedelijk Onderwijs wil er toe bijdragen dat al zijn lerenden deelnemen aan een democratische en pluralistische maatschappij. Door elk individu optimale ontplooïingskansen te bieden bouwt het Stedelijk Onderwijs mee aan de toekomst  van de stad en de samenleving.