Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

Historiek

Historiek Lamoriniere De wieg van het Stedelijk Lyceum Lamorinière is het Stedelijk onderwijsgesticht voor meisjes 3, opgericht in 1903. In afwachting van het geplande gebouw aan de Lamorinièrestraat 244, werd het gevestigd in een gehuurd huis, Leopoldslei 170 (nu Belgiëlei). Het was een lagere school met een vierde graad.

In 1926 konden de meisjes hun intrek nemen in het nieuwe gebouw. 23 jaar om een nieuwe school te bouwen, dan mogen wij nog niet mopperen over de verbouwtijd van het hotelgebouw. We moeten er wel rekening mee houden dat daar toen een wereldoorlog tussen zat.

Leuk om weten is dat Camille Huysmans, die toen schepen voor onderwijs was, in 1924 een Stedelijk Atheneum voor meisjes oprichtte. De eerste graad werd verbonden aan ons Stedelijk onderwijsgesticht Lamorinièrestraat, de twee andere graden werden ondergebracht aan de Mechelse Steenweg. We lagen dus mee aan de basis van het Lyceum. In 1948 werd het Stedelijk Atheneum overgedragen aan het toenmalig rijksonderwijs.

In 1936 ontstond een vierde beroepsschool voor meisjes. Ze werd gevestigd aan de Eikenstraat en vormt de oorsprong van SITO 7. De opleidingen voor winkelpersoneel, voorbereiding tot leerling verpleegster en huishoudkunde werden in 1947 ondergebracht in het gebouw aan de Lamorinièrestraat 246.

Op 17 oktober 1947 keurde de gemeenteraad de oprichting goed van een Stedelijke School voor Maatschappelijke Assistenten, die verbonden werd aan onze Meisjesberoepsschool 4 en ook zijn intrek nam in de Lamorinièrestraat 246.

Met ingang van 1 januari 1952 werd het scholencomplex Lamorinièrestraat gesplitst. De Middelbare Beroepsschool voor Meisjes 4, gevestigd in nummer 246, verenigde de bestaande afdelingen winkelpersoneel, voorbereiding tot leerling verpleegster en huishoudkunde met normaalafdeling. De School voor Maatschappelijke Assistenten werd een zelfstandige afdeling aan de Lamorinièrestraat 248.

In 1957 ontstond de opleiding voor kinderverzorgsters, op hoger secundair beroepsniveau, in onze school.

In 1958 ontstond de benaming Stedelijk instituut voor technisch onderwijs 7. Onze school bestond dus in 2008 vijftig jaar.

Tot 1984 bestond SITO 7 uit een tweede en derde graad technisch en beroepsonderwijs, gevestigd in één gebouw gelegen aan de Lamorinièrestraat 248. Toen werd de  chemie-afdeling met als vestigingsplaats Lamorinièrestraat 16 toegevoegd. In 1986 verhuisde de hotelafdeling (voorheen collectiviteiten) naar de Lamorinièrestraat 76. In 1990 werd een middenschool  (S.M.5, Haringrodestraat)  toegevoegd en in 1996 de vierde graad (vroegere A.S.B.O. opleiding gebrevetteerde verpleegkundige) gevestigd in het Stuivenbergziekenhuis.

Vanaf één september 2007 behoren we officieel tot het Leonardo Lyceum. De nieuwe naam van de scholengemeenschap zuid geeft het aan, wij beschouwen ons dan als één school met ongeveer drieduizend leerlingen.

Vroeger mochten alleen ASO leerlingen naar het lyceum. Nu stellen wij ons lyceum open voor iedereen, niet alleen voor opleidingen waar alleen kennis belangrijk is, maar ook voor opleidingen waar vaardigheden en attitudes voorrang krijgen op zuiver kennis. Technische en beroepsgerichte opleidingen.

Van die benamingen willen we touwens ook af in het Stedelijk Onderwijs. We willen deze school niet structuren rond onderwijsvormen zoals ASO, TSO en BSO, maar rond belangstellingsgebieden zoals: gezondheid en welzijn, economie, sport, taal en wetenschappen, nijverheid en techniek.  Binnen die interessegebieden kan je dan kiezen tussen opleidingen die eerder kennisgericht zijn en opleidingen die zich meer richten op het ontwikkelen van vaardigheden. Het Stedelijk Lyceum is een verzamelnaam voor 20 middelbare scholen. We werken samen als 1 team, maar elke school heeft z'n eigen aanpak.

Vanaf 1 september 2014 heten we daarom Stedelijk Lyceum Lamorinière.

Sinds het schooljaar 2011-2012 gaan er leerlingen van eindjaren op Erasmus+ stage. In oktober 2017 behaalde de school het Erasmus+ VET Charter label, hierdoor kan de school via een vereenvoudige procedure subsidies aanvragen om buitenlandse leerlingenstages te organiseren. Het Stedelijk Lyceum Lamorinière is op die manier zeker dat het tot minstens 2022 buitenlandse stages voor haar leerlingen mag organiseren.

De strafste school 2016. In 2016 werd de school uitgeroepen tot "Strafste school", een wedstrijd van radiozender MNM. Een stukje uit het juryverslag: In jullie school werden Zaka, Joy Anna, Lora en Tom van bij aankomst diep getroffen door de oprecht verbonden sfeer. We zagen er meer culturen en afkomsten dan we konden tellen, schouder aan schouder. Een schoollied waarvan de zin 'Iedereen is welkom hier' nog lang bleef nazinderen. Maar ook een ingetogen video over diversiteit in al haar vormen, die de jury een krop in de keel bezorgde.

In 2021 behaalde onze school met haar Erasmus+ project "Onbegrend talent" het kwaliteitslabel "voorbeeld van een goede praktijk 2020" en kregen we een Erasmusaccreditatie zodat we al zeker tot 2027 Erasmus+ projecten kunnen laten doorgaan voor zowel leerlingen als leerkrachten.