Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen met elk talent investeren in de toekomst

Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

In de B-stroom krijg je de kans om de leerachterstand die je in het basisonderwijs opliep zoveel mogelijk in te halen.

In 1B krijg je 27 uur basisvorming (algemene vakken). Daarnaast is er 5 uur keuzegedeelte. Als je slaagt in 1B krijg je een getuigschrift van de lagere school. Daarmee kan je overstappen naar het eerste jaar van de A-stroom als je resultaten heel knap zijn. Je kan ook verder gaan naar het tweede leerjaar van de B-stroom (BVL).

Als je nog niet alle leerstof van het basisonderwijs hebt verworven en het getuigschrift niet hebt behaald, dan ga je naar 1B. De belangrijkste onderwerpen worden hier dan ook herhaald. Je leert er vooral al doende.

In de basisvorming krijg je 27u algemene vakken.

Het differentiatiegedeelte bestaat uit 5u om te versterken en/of verdiepen, afhankelijk van je noden. Het verkennen van verschillende studierichtingen doe je tijdens projectweken, zodat je je talenten kan ontdekken en beter kan kiezen.  

Als je 1B met succes hebt afgerond, dan krijg je op het einde van het schooljaar samen met een A-attest ook het getuigschrift basisonderwijs.

Versterken/verdiepen

In het TAAL-atelier en  STEM-atelier krijg je de kans om te versterken (remediëren) of te verdiepen (uitbreiden), afhankelijk van wat je op dat moment nodig hebt. Ook leren leren komt hier aan bod.

Verkennen

3 keer per jaar organiseren we een projectweek, waarin je kennis maakt met verschillende studiedomeinen. Je leert je talenten ontdekken in het kader van Plan je toekomst.