Stedelijk Lyceum Lamorinière

Samen verbinden – uitdagen – groeien – zorgen

OKAN

Over deze studierichting

Woon je nog niet lang in België, ben je tussen 12 en 18 jaar en spreek je weinig Nederlands? Dan kan je bij het Stedelijk Onderwijs terecht in een OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers, kort OKAN.

Wat is een onthaalklas?

  • De bedoeling is om door een taalbad van 1 jaar zo snel mogelijk Nederlands te leren.
  • Je maakt kennis met sport, vrije tijd, cultuur...

Waarom een onthaalklas?

  • Hoe sneller je Nederlands leert, hoe sneller je een studierichting kan volgen die bij je past.
  • Via aangepaste trajecten helpt de school jou om succesvol door te stromen naar een klas in het secundair onderwijs of een andere opleiding.
  • Het helpt jou om zo snel mogelijk te integreren en te werken.

Wat kan je doen na 1 jaar OKAN?

  • Een OKAN schakelklas volgen in Stedelijk Lyceum Offerande of Stedelijk Lyceum Lamorinière (OKAN+). Zo kan je jezelf nog beter voorbereiden op een studierichting naar keuze.
  • Naar een klas in het secundair onderwijs (bv. Stedelijk Lyceum) of een opleiding bij VDAB, volwassenenonderwijs (bv. CVO Vitant), deeltijds onderwijs (bv. Werkend Leren Antwerpen), …
  • Je leerkrachten helpen je om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers biedt een intensief jaarprogramma voor jongeren van 12 tot 18 jaar die pas in ons land zijn en geen Nederlands spreken. We onthalen deze jongeren met de nodige zorg in onze school en bieden in een gevarieerd lessenpakket taalonderwijs en schoolse competenties aan. Zij krijgen de kans om tijdens een intensief taaltraject van één jaar voldoende Nederlands te leren om vervolgens succesvol de overstap te maken naar het reguliere secundair onderwijs, deeltijds onderwijs of de arbeidsmarkt.