Latijn-Wiskunde

Over deze studierichting

3e graad - aso

De studierichting Latijn/Wiskunde dompelt je onder in een rijkdom van cultuur, geschiedenis en literatuur. Ze is aangewezen voor leerlingen met een ruime culturele, historische en filosofische interesse die ook geboeid zijn door de edele kunst van het mathematische denken. Door de studie van het Latijn verwerven deze leerlingen gemakkelijker inzicht in de grammaticale structuren van moderne vreemde talen. Het stelt hen ook in staat geschriften uit de klassieke oudheid zelf te lezen en leert hen om vanuit een kritische tekstanalyse een onderbouwde mening te vormen over mens en maatschappij, toen en nu.

De eigenheid van de combinatie van Latijn met wiskunde ligt op de eerste plaats in de hoge graad van formele vorming die door beide componenten wordt nagestreefd. Via de taal en het getal worden de leerlingen op bijzondere wijze geoefend in abstract en logisch denken, in de vaardigheid om te structureren en tot besluiten te komen. Door de sequentiële opbouw (het vorige moet je kennen om aan het volgende te beginnen) van zowel Latijn als wiskunde, stelt de studierichting hoge eisen aan het geheugen en vereist ze de bereidheid en het doorzettingsvermogen om de vroeger opgedane kennis voortdurend te onderhouden.