Stedelijk Lyceum Meir

secundaire school

Eerste Graad

Voor je eerste stappen in het secundair onderwijs kan je bij Stedelijk Lyceum Meir zowel in de A-stroom als de B-stroom instappen. Dit is afhankelijk van het behalen van je diploma Lager Onderwijs.

In onze 1A werken wij STEM-gericht. STEM staat voor science technology engineering and mathematics. Elke les wordt door een STEM-bril bekeken waarbij steeds de nadruk gelegd wordt op het onderzoekend leren, probleemoplossend denken en het concreet uitwerken en bijsturen van ideeën. Dit doen we onder andere aan de hand van het technologisch proces en de OVUR methode. Via uitstappen proberen we de leerlingen een bredere kijk op de wereld van techniek en wetenschappen te geven.
Naast het basispakket hebben de leerlingen ook STEM-uren. In deze STEM-uren werken we aan vakoverschrijdende projecten waarbij het onderwerp vaak ook door de leerlingen zelf aangegeven wordt. Thema’s als robotica, programmeren, 3D-teken en printen komen zeker aan bod. Lessen worden activerend en coöperatief gegeven waardoor leerlingen van en met elkaar leren en vooral betrokken zijn bij het leerproces (KAGAN). Hierdoor kan de leerkracht een coachende rol aannemen en een zeer gedifferentieerd begeleiding geven aan elk kind.Onze leerkrachten hebben hiervoor deskundige opleidingen gevolgd, gegeven door de Artevelde Hogeschool Gent en KaganBelgium.  

Wij bieden ook de B-stroom aan, met voor de meer gedreven leerlingen de kans om na een jaar over te stappen naar de A-stroom.
De andere leerlingen vervolgen hun opleiding in 2BVL met een focus op techniek en nadien kunnen ze verder studeren in onze richtingen BasisMechanica en Houtbewerking. Deze richtingen bieden we aan in het Stedeiijk Lyceum Eilandje.

Binnen het Stedelijk Onderwijs zijn natuurlijk ook alle andere richtingen beschikbaar en het is onze taak je jouw talenten te doen ontdekken en je een gepaste studiekeuze voor te stellen.

Na het eerste jaar B - stroom bieden wij ook een opleiding aan in 2BVL, met een focus op techniek en kunnen verder studeren in onze richtingen BasisMechanica en Houtbewerking en dit op het Stedelijk Lyceum Eilandje.
Binnen het Stedelijk Onderwijs zijn natuurlijk ook alle andere richtingen beschikbaar en het is onze taak je jouw talenten te doen ontdekken en je een gepaste studiekeuze voor te stellen.

Na het eerste jaar A - stroom bieden wij een 2de jaar aan.  Deze 2A richt zich vooral op verschillende aspecten uit de vervolgrichting 'Industriële wetenschappen'. Ook hier werken we STEM - gericht.
Via coöperatieve en activerende lesvormen leren de leerlingen van elkaar en worden ze betrokken bij het eigen leerproces.
Na het voltooien van 2A hebben de leerlingen voldoende basisvorming om een vervolgopleiding te volgen in het Stedelijk Lyceum Eilandje
Binnen het Stedelijk Onderwijs zijn natuurlijk ook alle andere richtingen beschikbaar en het is onze taak je jouw talenten te doen ontdekken en je een gepaste studiekeuze