Stedelijk Lyceum Meir

secundaire school

Vliegtuigtechnieken

Futuristisch vliegtuig

Iets voor jou ?

  • Je hebt belangstelling voor het werken aan vliegtuigen.
  • Je bent geïnteresseerd in elektriciteit en mechanica.

Wat ?

  • Je kiest voor een praktijkgerichte studierichting die voorbereidt op directe tewerkstelling.
  • Je ervaart hoe een vliegtuig zich gedraagt in bepaalde omstandigheden.
  • Je krijgt les over de motoren, de constructie, de systemen en de materialen die in de luchtvaart gebruikt worden.
  • In de praktijklokalen in de luchthaven van Deurne leer je zelf, onder professionele begeleiding, onderhoudstaken aan vliegtuigen en grondapparatuur feilloos uit te voeren.

Logische vooropleiding ?

Tweede graad TSO: Industriële wetenschappen, Elektromechanica, Mechanische technieken.

Toekomst ?

De leerlingen die afstuderen als vliegtuigtechnicus vinden vrijwel onmiddellijk werk in de sector.
Sinds september 2009 kan je ook een zevende jaar vliegtuigtechniek volgen. Je kan dan de startcompetenties verwerven om na het behalen van de nodige attesten, het beroep vliegtuigtechnicus te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en – na een korte doorgedreven servicetraining in een bedrijf – aan de hand van technische informatie werkzaamheden kan starten, uitvoeren en begeleiden
Wil je verder studeren, kan je een ingenieursstudie of graduaatopleiding in het volwassenenonderwijs volgen. Je kan ook verder studeren bij de luchtmacht van het Belgische leger.

Tewerkstelling ?

Uitvoeren onderhouds - en herstellingswerkzaamheden
Mits gespecialiseerde opleiding per vliegtuigtype: vliegtuigtechnicus op het terrein (on the line) zowel voor de vlucht (pre -flight) als na de vlucht (post -flight) inspecties
Mits opleiding in het bedrijf doorgroeien tot inspecteur.
Tewerkstelling in aanverwante sectoren: opleiding tot onderofficier vliegtuigtechnieken of uitvoeren onderhouds - en herstellingswerken aan mechanische, elektromechanische, pneumatische, hydraulische, elektrische en elektronische systemen.