Stedelijk Lyceum Pestalozzi

secundair onderwijs

Studieaanbod

Het Stedelijk Lyceum Pestalozzi is een kleine, gezellige school met heel wat verschillende aso-richtingen. Een prima voorbereiding om verder te studeren aan de universiteit of hogeschool.

Eerste graad

Eerste en tweede middelbaar: A-stroom
Latijn Moderne Wetenschappen Wetenschappen Techniek (Enkel 2de jaar)

In het eerste en tweede middelbaar kan je ook kiezen voor volgende manier van lesvolgen.

I-learn
Je hebt extra uitdaging nodig. Je zoekt als sterke leerling een vervolg op de kangoeroeklas of klimopklas van de basisschool. Je combineert dit met Latijn of Moderne Wetenschappen. Je hebt één namiddag begeleid zelfstandig leren waar je zelfstandig werkt aan Nederlands, Frans en wiskunde. Doordat je de leerstof sneller verwerkt, heb je tijd om aan projecten te werken.


Tweede graad

Vertrekkend vanuit een brede basisvorming in de eerste graad biedt onze school in de tweede graad een doorstromingsgericht studieaanbod. Onze studierichtingen bereiden voor op studeren aan een universiteit of hogeschool. We leggen de lat hoog, maar -net als in de eerste graad- wordt er volop ingezet op remediëring, verdiepen en uitdagen van interesses en sterktes en studieloopbaanbegeleiding.

De aandacht voor competenties en begeleid zelfstandig en zelfgestuurd leren vergroot.

Vernieuwing secundair onderwijs

Op 1 september 2021 start de modernisering in de 2de graad van het secundair onderwijs. Dit betekent dat er vanaf dit schooljaar een nieuw studieaanbod is in het 3de jaar. De studierichtingen worden ingedeeld volgens studiedomein en volgens finaliteit (wat is het einddoel van de studierichting?). Sommige studierichtingen blijven, andere krijgen een nieuwe naam en invullingen, sommige opleidingen verdwenen en er komen er enkele nieuwe bij.

Concreet betekent dit dat er in het schooljaar 2021-2022 in de 2de graad de opleidingen in de 2 leerjaren van elkaar verschillen. 

3de jaar - Modernisering:

4de jaar:


Derde graad

In de derde graad verfijn je je studiekeuze van de tweede graad.

Zowel ASO-richtingen als onze TSO-richting bereiden voor op studies in het hoger onderwijs.