Stedelijk Lyceum Quellin

Starten in het middelbaar

Studierichtingen - 2e en 3e graad

Talen en culturen
Studierichtingen als Latijn, Latijn-Wiskunde, Humane Wetenschappen

Wetenschappen en techniek
Studierichtingen als Wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde

OKAN
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Wij werken met individuele leertrajecten voor onze leerlingen

Nathalie Peeters
Directeur
Nathalie Peeters, directeur van Leonardo Lyceum Quellinstraat

Alle leerlingen krijgen hier dezelfde kans, ook anderstaligen

Hamza De Bondt
5e jaar Humane Wetenschappen
Hazma De Bondt van Stedelijk Leonardo Lyceum Antwerpen Quellinstraat

Foto's

20 september 2016
12 september 2016
8 september 2016

Kalender

31 oktober - 06 november
Herfstvakantie
26 december - 08 januari
Kerstvakantie
27 februari - 05 maart
krokusvakantie

Vacatures

voltijds, 24u per week
deeltijds, 4u per week
deeltijds, 16u per week