Stedelijk Lyceum Quellin

secundair onderwijs

Stedelijk Lyceum Quellin

Starten in het middelbaar

Studierichtingen - 2e en 3e graad

Talen en culturen
Studierichtingen als Latijn, Latijn-Wiskunde, Humane Wetenschappen

Wetenschappen en techniek
Studierichtingen als Wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde

OKAN
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Sibel,
oud leerlinge