Stedelijk Lyceum Quellin

secundair onderwijs

Stedelijk Lyceum Quellin

Starten in het middelbaar

Studierichtingen - 2e en 3e graad

Talen en culturen
Studierichtingen als Latijn, Latijn-Wiskunde, Humane Wetenschappen

Wetenschappen en techniek
Studierichtingen als Wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde

OKAN
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Sibel,
oud leerlinge

Vacatures

deeltijds, 15u per week
Stedelijk Lyceum Groenhout
voltijds, 21u per week
Stedelijk Lyceum Lakbors
voltijds, 21u per week
Stedelijk Lyceum Lakbors