Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

2de graad

Studierichtingen 3e jaar (vanaf schooljaar 2021-2022) en 4e jaar (vanaf schooljaar 2022-2023)

In 2019 startte er vanaf de eerste graad een nieuwe structuur van studierichtingen. Deze richtingen 'groeien' samen met de leerlingen door naar de 2e en 3e graad. In schooljaar 2021-2022 groeit de structuur door naar het 3de jaar.

(Klik op de linken in de tabellen voor een beschrijving en de lessentabellen van de studierichting).

       
 

CAMPUS WATERBAAN

CAMPUS ROCHUS

   
DOMEIN

TWEEDE GRAAD
Finaliteit DOORSTROOM

(domeinoverschrijdend of domeingebonden)

(vanaf 01/09/2021 in het 3e jaar - vanaf 01/09/2022 in het 4e jaar)

TWEEDE GRAAD
Dubbele finaliteit

(doorstroom/arbeidsmarkt)

(vanaf 01/09/2021 in het 3e jaar - vanaf 01/09/2022 in het 4e jaar)

TWEEDE GRAAD
Finaliteit ARBEIDSMARKT

 

(vanaf 01/09/2021 in het 3e jaar - vanaf 01/09/2022 in het 4e jaar)

LAND EN TUINBOUW

Natuurwetenschappen (domeinoverschrijdend)

Biotechnologische wetenschappen (domeingebonden)

  Plant, dier en milieu (in de toekomst)

ECONOMIE EN
ORGANISATIE

Economische wetenschappen (domeinoverschrijdend) Bedrijf en organisatie Organisatie en logistiek

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

Humane wetenschappen (domeinoverschrijdend)

 

NIEUW!

Maatschappij- en welzijnswetenschappen (domeingebonden)

Maatschappij en welzijn Verzorging en welzijn
       

Studierichtingen 4e jaar (t.e.m. schooljaar 2021-2022)

In schooljaar 2021-2022 zal de huidige structuur nog van toepassing zijn vanaf het 4de jaar. In de daaropvolgende jaren eindigt deze structuur per studiejaar.

 

CAMPUS WATERBAAN

CAMPUS ROCHUS

   
 

TWEEDE GRAAD - ASO

TWEEDE GRAAD - TSO

TWEEDE GRAAD - BSO

VIERDE JAAR (t.e.m. schooljaar 2021/2022)

Wetenschappen 

Economie-wiskunde

Economie-moderne talen

Humane wetenschappen Biotechnologische wetenschappen Handel Sociaal & technische wetenschappen Verzorging-voeding