Stedelijk Lyceum Waterbaan

secundair onderwijs

FAQ

faq1. Kan je broodjes of warme maaltijden verkrijgen in Stedelijk Lyceum Waterbaan?

Neen. Als je tijdens de middag in school blijft eten breng je zelf een lunchpakket mee.

2. Zijn er drankenautomaten in Stedelijk Lyceum Waterbaan?

Frisdranken en energiedranken zijn verboden op school. Enkel water en thee in een hervulbare drinkbus zijn toegelaten. In Campus Rochusstraat staat er een automaat met water. In Campus Waterbaan breng je zelf je water of thee mee.

3. Wat zijn de openingsuren van het schoolsecretariaat?

De secretariaten van beide campussen zijn open:

  • op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u15 tot 16u45 uur
  • op woendag van 8u15 uur tot 12u45 uur

Leerlingen zijn enkel tijdens de pauzes in de voormiddag (9u55-10u05)  en namiddag (14u40-14u50) toegelaten op het secretariaat.

4. Wanneer vindt de opendeurdag in Stedelijk Lyceum Waterbaan plaats?

Deze vindt plaats op zaterdag 3 februari 2018 van 13u tot 17u in Campus Waterbaan (ASO en TSO) en in Campus Rochus (B-stroom en BSO). Meer info hierover bij "schoolkalender".

5. Hoeveel leerlingen telt Stedelijk Lyceum Waterbaan?

Campus Waterbaan heeft ruim 400 leerlingen. Campus Rochusstraat telt er een 200-tal.

6. Is deelname aan meerdaagse uitstappen verplicht voor de leerlingen?

Het schoolreglement van Stedelijk Lyceum Waterbaan stelt de deelname aan alle uitstappen verplicht. Het is belangrijk om te beseffen dat de meerdaagse uitstappen niet zomaar ‘plezieruitjes’ zijn zonder verdere inhoud, maar dat ze zowel een sociaal en pedagogisch doel hebben alsook een onderwijzende en opvoedende meerwaarde. We streven er naar dat alle leerlingen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten ten voordele van het ontwikkelen van sociale en pedagogische vaardigheden. Deze meerdaagse uitstappen zijn verbonden aan zeer strikte voorwaarden en worden dan ook grondig voorbereid om te kaderen in het pedagogische project. Je kan de regelgeving omtrent meerdaagse schooluitstappen terugvinden in de omzendbrief 'SO/2004/06 Extramuros activiteiten in het secundair onderwijs'.

7. Zijn er lockers in Stedelijk Lyceum Waterbaan?

Er zijn maar enkele lockers in school. Die zijn voorbehouden aan leerlingen met lichamelijke beperkingen. Een attest van een specialist is vereist.

 

Heb je nog vragen? Stel ze hier!