Stedelijk Lyceum Zuid

secundair onderwijs

Elektriciteit - Metaal

Over deze studierichting

1e graad - B-stroom

Tijdens de praktijkvakken krijg je de kans om kennis te maken met twee beroepenvelden: 

  • elektriciteit
  • metaal

Na de eerste graad kan je kiezen welke beroepstak je het meeste aanspreekt.

2N Beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal

In dit leerjaar worden de leerlingen voorbereid op hun eigenlijke beroepskeuze. Tijdens de verschillende praktijkvakken krijgen de leerlingen een initiatie in de volgende disciplines: elektriciteit en metaal (zie lessenrooster).
Na dit jaar kunnen ze dan voor zichzelf uitmaken in welke beroepstak ze het handigst zijn of waarin ze het meest geïnteresseerd zijn.

Alhoewel de nadruk op de praktijk ligt, worden er ook nog theoretische vakken gegeven onder de vorm van Project Algemene Vorming (PAV). Het niveau van de leerstof en het tempo zijn aangepast aan de leerlingen.

Door middel van een sterk doorgedreven trajectbegeleiding, studie(keuze)begeleiding kunnen de leerlingen "proeven" van de verschillende beroepenvelden, zodat ze uiteindelijk op het einde van het schooljaar de juiste studiekeuze kunnen maken.