Topsportschool Antwerpen

stedelijk secundair onderwijs

Topsport-Economie

Over deze studierichting

Doorstroomgerichte finaliteit2e graad - aso

Topsport-Economie combineert de studierichting Economie met een intensieve topsportopleiding.

Voor de studierichtingen met component topsport moet je voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B hebben verkregen van de selectiecommissie.

Topsportopleidingen verlopen in samenwerking van een school met een sportfederatie en zijn gericht op één bepaalde sport. De klemtoon ligt op economie en je sportdiscipline. Je bestudeert de goederenmarkt, de arbeidsmarkt en economisch modellen. Je bekijkt het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Een belangrijk deel van de week gaat naar de beoefening van de sportdiscipline waarvoor je een erkenning hebt verkregen van je sportfederatie. Dit combineer je met een gereduceerd pakket algemene vakken.

De doorgedreven sportopleiding (trainen, stages en deelnemen aan competities) staat onder leiding van de betrokken sportfederatie.

De studierichting Topsport-Economie heeft een uitgesproken doorstroomfunctie en wil je dus voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren: