Ontmoet Elien!

"Kom los van het denken in hokjes, maar ook van het lesgeven in vakjes."

In de lagere school werd Elien Van den Bergh (werkplekker in schooljaar 2016-2017 en nu starter in De Gele Ballon) door haar eigen leerkrachten weleens ‘jufke’ genoemd. Misschien zit het in de familie. Haar moeder en nicht werken immers ook op scholen. Elien luisterde altijd naar hun verhalen. Zelf kan ze er ondertussen ook heel wat over vertellen.

Wou je altijd al leerkracht lager onderwijs worden?

Elien: “In het middelbaar genoot ik ervan om klasgenoten iets uit te leggen. Dat gaf me voldoening. Zelf had ik een leerkracht die streng maar rechtvaardig was. Ze kon eens luid roepen als het nodig was, maar bovenal was ze te vertrouwen en had ze een open houding. Daardoor was de drempel om tot haar te komen met een probleem toch laag. Kinderen zoeken ook toenadering tot mij als leerkracht. Ze bloeien open. Anderstaligen beginnen plots te spreken. Althans, dat zeggen andere leerkrachten hier. Blijkbaar straal ik dus wel enthousiasme en vertrouwen uit.”

Welke vaardigheden heeft een leerling nodig om in de 21ste eeuw zijn plek te vinden in de samenleving?

Elien: “Ik vind het belangrijk om leerlingen te begeleiden in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid. Er staat niet altijd iemand naast je om je hand vast te houden. Zelfredzaamheid en probleemoplossend denken zijn twee skills die ze later goed zullen kunnen gebruiken als ze creatief tot oplossingen moeten komen. Door gebruik te maken van andere materialen, komen mijn leerlingen tot andere inzichten. Iets waarvan ze eerst dachten dat ze het nooit zouden kunnen, blijkt dan toch simpel te zijn. Daar doe ik het voor! Ik wil ervoor zorgen dat alle leerlingen zo ver mogelijk geraken.”

En de leerkracht? Welke skills of attitude heeft die nodig?

Elien: “Flexibel zijn. Tijdens de uren zelfstandig werk moet je als leerkracht in staat zijn wiskunde én Nederlands uit te leggen. Snel schakelen dus! Je komt los van het lesgeven-in-vakjes. Je moet sturen en dan weer loslaten. Je lesvoorbereiding moet je bijvoorbeeld zonder problemen kunnen loslaten.”

Waarom koos je voor werkplekleren?

Elien: “In het tweede jaar liep ik 2 weken stage, maar net toen ik echt begon bij te leren moest ik weer vertrekken. Dat vond ik jammer. Werkplekleren, zou dat iets voor mij zijn, vroeg ik me af. Eerlijk? Ik begreep er echt niets van. Wat houdt werkplekleren in? Ik zette al mijn vragen op mail. Dit traject stond nog in zijn kinderschoenen. Mijn vragen hielpen om het te concretiseren, vertelden ze me later.”

Wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen van werkplekleren?

Elien: “Werkplekleren zorgt ervoor dat een leerstoornis een gezicht krijgt. De theorie vormt een kader voor de praktijk, maar ook vanuit de praktijk kan je theoretische aspecten gaan opzoeken en bestuderen. Daarnaast is het fijn om met twee andere studenten in De Wereldreiziger les te geven. Problemen binnen de school of het team kunnen we samen aankaarten en we kunnen eens ventileren bij elkaar. We botsen namelijk weleens tegen dezelfde dingen aan. Een ander voordeel is dat ik het gevoel heb dat ik hier erg veel tijd investeer, maar dat die investering ook zal opbrengen. Ik weet nu hoe het werkt, waardoor alles volgend jaar vlotter zal verlopen. Ik merk dat ik soms al verder dan een startende klasleerkracht sta omdat ik in aanraking kom met alle aspecten van de school en van een schooljaar. Wij zijn de enige pas afgestudeerden die een eerste schooldag op 1 september van zo dichtbij hebben meegemaakt. Dat is echt een unieke ervaring. Dat is een pluspunt voor mij als persoon, maar dat is het zeker ook voor mijn CV."

Welke inzichten die je gedurende het werkplekleren opdeed blijven je bij?

Elien: “Ik ben altijd al wel een flexibel persoon geweest, maar om echt te zeggen dat flexibiliteit mijn sterkte is? Daarvoor had ik situaties nodig die dat bevestigden. Het komt voor dat een collega je een halfuur op voorhand vraagt om de les over te nemen of al een intro te geven. Vroeger zou ik ‘ja’ gezegd hebben maar me ergens toch afgevraagd hebben of ik het wel zou kunnen. Wel, dat vraag ik me nu nog zelden af. Geen paniek. Ik bén flexibel. Ik kan dit wel. Daar ben ik nu een stuk zekerder van. Een ander inzicht dat ik hier opdeed is het belang van heldere communicatie. Daar had ik dit jaar soms nog moeite mee. Zo dacht ik dat ik met een collega een afspraak had gemaakt, maar bleek die collega dat toch anders opgevat te hebben. Mijn stagebegeleidster heeft me al heel wat communicatietips gegeven om me hierin te versterken.”