Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Aanvraag tot inschrijven Werkend Leren Antwerpen Noord 2022-2023

Formulier aanvraag tot inschrijving

Met dit formulier, vraag je de inschrijving van jouw kind op onze school aan. Bekijk zeker de Onderwijskiezer voor de juiste benaming van de opleiding! Op basis van deze gegevens wordt je aanvraag opgenomen in ons register. Dat register bepaalt de volgorde van inschrijvingen. Om de effectieve inschrijving te vervolledigen, contacteren we je later om nog extra gegevens op te vragen. Is de opleiding waarvoor je een aanvraag tot inschrijving indient vol? Dan wordt je kind op de wachtlijst opgenomen.

Opgelet: DBSO bouwt vanaf het schooljaar 2022-2023 af en wordt volledig duaal. Leerlingen die inschrijven in een 2de graad (3de of 4de leerjaar) kunnen enkel inschrijven in een duale opleiding. Leerlingen die al voor 01/09/2022 in DBSO zaten, kunnen hun opleiding afwerken (ook in de 2de graad). Voor leerlingen die inschrijven in een derde graad zijn zowel richtingen DBSO als richtingen duaal mogelijk.


 

Contactgegevens om aanvraag tot inschrijving te vervolledigen:

De ouder is de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent of in rechte of in feite de leerling onder zijn bewaring heeft. In het geval de leerling meerderjarig is, wordt onder 'ouder' de meerderjarige leerling verstaan.

Aanvraag tot inschrijving voltooien

Om je kind in te schrijven moet je ook akkoord gaan met ons pedagogisch project en het schoolreglement. Je vindt ze op onze website. We hebben bovendien heel wat bijkomende informatie en toestemmingen nodig. Het is niet mogelijk om dit allemaal via dit formulier te regelen.

Wij nemen zelf contact met je op om deze informatie en toestemmingen te bekomen.