Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs

Je leert personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen onderhouden en op basis van regelmatige controles tijdig herstellen. Ook het inbouwen van allerlei toebehoren en het voorbereiden op de technische controle wordt al doende aangeleerd.

Concreet: wanneer je een storing vaststelt, leer je een logische diagnose stellen en herstel of vervang je die onderdelen waar nodig. Meestal richt jij je op de mechanische, hydraulische en elektrische systemen en componenten van de voertuigen. Je leert ook de werking van de klimaatbeheersingssystemen controleren en zo nodig herstellen, deze controleren op dichtheid en hervullen.

De opleiding ‘Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen’ bestaat uit volgende 6 modules:

  • Herstelling elektrische defecten personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Herstelling mechanische en hydraulische defecten personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • In- of opbouw installaties personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Periodiek onderhoud personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Vervanging en herstelling onderdelen personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen
  • Voorbereiding technische keuring personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen