Werkend Leren Antwerpen

Centrum voor Deeltijds Onderwijs

Over deze studierichting

deeltijds beroepssecundair onderwijs
  • Module Klantencontact: je leert klanten begroeten en verder helpen, conflicten oplossen, diefstal voorkomen, enzovoort.
  • Module Presentatiewerk: je leert artikelen presenteren, prijsaanduidingen aanbrengen, seizoensgebonden presentaties aanbrengen, enzovoort.
  • Module Verkoop: je leert klanten informeren en adviseren, attent maken op promotie-acties, klachten van klanten oplossen, enzovoort.