Aan de Stroom

kleuter- en lagere school

Zorgvisie

Hoe zorgen wij voor jouw kind?

Ieder kind heeft talenten! We proberen in elk kind het positieve te zien en te gebruiken. Op onze school zitten veel kinderen uit de buurt. We geven daarom extra aandacht aan Nederlands en proberen ouders zoveel mogelijk te betrekken bij onze schoolwerking.

Extra Nederlands door:

  • te werken in kleine groepjes
  • sterke samenwerking tussen kleuterschool en lagere school rond taal
  • vaak (voor) te lezen in de klas
  • begrijpend lezen met nieuwe, leuke boekjes aan te bieden
  • studerend lezen en actualiteit te combineren bij de oudere kinderen
  • in de klas veel te spreken met en te luisteren naar elkaar. 
Ouders betrekken door:
  • infomomenten te organiseren voor ouders van instappertjes in de kleuterschool
  • babbelmomenten in de lagere school te geven over wat de kinderen in het eerste en tweede leerjaar leren en hoe de ouders hun kinderen kunnen helpen
  • oudercontacten met de juf of meester over de rapporten
  • de kinderen elke dag op te halen bij de juf of meester, in de kleuterschool in de klas zelf, in de lagere school op de speelplaats.

Het zorgteam op onze school bestaat uit de zorgcoördinator, de SeS-leerkrachten en de directeur. We geven je kind -als dat nodig is-  extra zorg in 4 stappen. Bij elke stap word je als ouder ingelicht en betrokken.

• Stap 1: de juf of meester in de klas werkt zoveel mogelijk op het niveau van jouw kind
• Stap 2: meer zorg en aandacht door de SeS-leerkracht of de juf of meester in de klas, we geven een zorgkaart mee of vertellen aan de ouders wat er juist extra gebeurt
• Stap 3: als je het als ouder goed vindt, kijkt meester Gürsel van het CLB wat we als school extra kunnen aanbieden om je kind verder te helpen. Soms worden hiervoor logopedisten, kinesisten of Gon-leerkrachten gezocht
• Stap 4: als we op school je kind niet verder kunnen helpen, gaan we samen met jou als ouder op zoek naar een geschikte oplossing.
Samen zorgen we goed voor jouw kind!

leerlingbegeleiding school aan de stroom

Bovendien werken we samen met het Stedelijk CLB. Meer informatie over hun werking kan je terugvinden op de website!