Smartschool

Smartschool is een digitaal schoolplatform, dat aan ouders, leerlingen, leerlingenbegeleiders en leerkrachten toelaat documenten en informatie uit te wisselen via het internet. Met Smartschool proberen we te streven naar een nog betere samenwerking en naar nog meer ondersteuning van onze leerlingen. Hoe kan ik rechten krijgen en me aanmelden op mijn website? 

Een volledige handleiding kan je hier bekijken. Er is ook een video-handleiding voor Smartschool beschikbaar.
 

Enkele handleidingen:

Heb je hulp nodig bij het aanmelden of gebruiken van Smartschool? Hieronder vind je enkele ondersteuningsmogelijkheden:

Afspraken Smartschool 

Ter ondersteuning van het leerproces en voor de communicatie tussen leerkrachten, leerlingen en hun co-accounts, gebruiken we het digitaal schoolplatform Smartschool. Met dit schoolplatform willen we ervoor zorgen dat iedereen kan leren en samenwerken in één veilige omgeving. Om dit mogelijk te maken, is het belangrijk dat elke gebruiker zich houdt aan een aantal duidelijke regels en afspraken. Elke gebruiker gaat hiermee akkoord.  

 • Smartschool is een aanvulling op de les- en schoolactiviteiten. Dit impliceert dat het algemene schoolreglement hierop van toepassing is.   
 • De algemene voertaal is het Standaardnederlands. Hanteer steeds een correct taalgebruik.  
 • Schrijf een bericht steeds op een beleefde manier, met respect voor de mening van de bestemmeling.  

Handleidingen en veel gestelde vragen:

De Smartschool account

Alle leerlingen krijgen een account op het Smartschool-platform (verder genoemd ‘hoofdaccount’) en gebruiken hun Office365-account om aan te melden. Heb je de nodige gegevens niet meer? Vraag het dan na bij de smartschoolbeheerder van je school. 
Ouders, voogden, pleegouders… ontvangen voor elke leerling een gebruikersnaam en een wachtwoord om aan te melden (verder genoemd ‘co-account’). Indien nodig kan er ook een co-account aangemaakt worden voor de huiswerkbegeleider, internaatsopvoeder, plusouder of andere.  
Dit co-account geeft toegang tot de Smartschoolomgeving van de leerling. Dit geeft geen toegang tot de persoonlijke bestanden ('Mijn documenten') en de berichteninbox van de leerling. Iedere co-account heeft een eigen berichteninbox.   
Bij het definitief verlaten van de school zullen het hoofdaccount en alle co-accounts verwijderd worden.  

Hoe vaak moet ik Smartschool consulteren? 

Van leerlingen en hun co-accounts wordt verwacht Smartschool iedere schooldag te raadplegen.  
In het weekend, op vrije dagen en tijdens de vakantie moet het platform niet geraadpleegd worden. Om een vlotte samenwerking mogelijk te maken is het echter raadzaam één keer in het weekend aan te melden (in een vakantieperiode best het laatste weekend). 
 

Profielfoto in Smartschool 

Elk hoofdaccount heeft een profielfoto. Deze foto wordt aangeleverd door de school en is enkel zichtbaar voor de Smartschoolgebruikers van de school. Jaarlijks (maximum tweejaarlijks) wordt de profielfoto vernieuwd.  

 

Privacy in Smartschool 

 • Een hoofd- en co-account is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan dat co-accounts het hoofdaccount gebruiken en omgekeerd. Zo wordt vermeden dat berichten die bedoeld zijn voor co-accounts bij leerlingen terechtkomen en omgekeerd.   
 • Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor alles wat onder diens naam en wachtwoord gebeurt.  
 • De school draagt geen verantwoordelijkheid voor individuele accounts of voor de gegevens die hierdoor op Smartschool geplaatst worden.  
 • De school wordt niet verantwoordelijk gesteld voor berichten die via Smartschool worden verstuurd.   
 • Meld af na ieder gebruik van Smartschool, het browservenster sluiten is niet voldoende.  

Privacy voor Co-accounts in Smartschool

 • Zorg er voor dat het Smartschoolprofiel is beveiligd met een sterk wachtwoord.  
 • Kies een wachtwoord met zorg: het mag niet te gemakkelijk zijn (slechte wachtwoorden zijn bijv. voornaam, naam van kind of kleinkind, geboortedatum, nummerplaat, …).   
 • Persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden worden nooit doorgegeven.   
 • Het is verboden om de gebruikersnaam en het wachtwoord van iemand anders te gebruiken.  
   

Vermoeden van misbruik?  

Heb je het vermoeden dat iemand anders je wachtwoord weet en aanmeldt met jouw gegevens?
Volg dan onderstaande stappen: 

Voor hoofdaccounts: wijzig je wachtwoord: 

 • ga naar stedelijkonderwijs.be/wachtwoordwijzig 
 • vul je emailadres en huidig wachtwoord in en klik op 
 • kies een nieuw wachtwoord, herhaal en klik op 

Lukt dit niet? Meld dit dan aan de school, zij zullen je wachtwoord resetten. Je krijgt een eenmalige code en instructies hoe je een nieuw wachtwoord instelt. 

Misbruik van co-accounts:  wijzig je wachtwoord: 

 • meld aan op het smartschoolplatform 
 • ga naar je profiel en klik op 
 • vul je huidig wachtwoord in, kies een nieuw wachtwoord, herhaal en klik op 

​Lukt dit niet? Meld dit dan aan de school, zij zullen je account resetten. (berichten en persoonlijke documenten op het platform ben je dan kwijt). Je krijgt een eenmalige code en instructies hoe je een nieuw account instelt. 

Wachtwoord vergeten?  
Meld dit aan de school, zij zullen je wachtwoord resetten. Je krijgt een eenmalige code en instructies hoe je een nieuw wachtwoord instelt. 
 

Nieuwsberichten  

Nieuwsberichten zijn terug te vinden op de startpagina. Via deze weg kunnen informatieve mededelingen van de klas of de school gecommuniceerd worden. Nieuwsberichten kunnen ook gemeld worden in de app (persoonlijke instelling op het Smartschool-profiel).  

Berichten  

 • Via de berichtenmodule zal de school communiceren met leerlingen en/of hun co-accounts. Het is daarom belangrijk dat berichten goed opgevolgd worden. Dat kan ook zonder in te loggen. Co-accounts kunnen via 'Instellingen berichtgeving' alle berichten automatisch laten doorsturen naar hun persoonlijk e-mailadres en/of naar de Smartschool-app op hun smartphone.  
 • Smartschoolberichten hebben altijd betrekking op de school. Vul steeds een onderwerp in: kort en duidelijk. Hanteer een correcte taal en schrijf een bericht steeds op een beleefde manier, met respect voor de mening van de bestemmeling.  
 • Verstuur berichten waarin informatie opgevraagd wordt, een actie verwacht wordt of een aanwezigheid vereist is ten minste 48 uur op voorhand.  
 • Beantwoord ontvangen berichten (indien nodig) binnen 48 uur (behalve in weekends en tijdens de vakantie).  Indien dit door omstandigheden niet lukt, meld dan dat een uitvoerig antwoord op een later tijdstip zal volgen.  
 • Berichten in groep worden altijd via blinde kopie verstuurd in kader van de privacy.  
 • Meld een bericht dat verkeerd gestuurd is aan de afzender.   
 • Berichten die geopend werden en waarvoor er dus een leesbevestiging bestaat, worden verondersteld gelezen te zijn door de ontvanger.   
   

Afwezigheden  

Via ‘Mijn kinderen’ kan het co-account de aanwezigheid dagelijks opvolgen. Indien nodig zal de school hierover contact opnemen voor een eventuele opvolging.  
 

Kalender  

Alle activiteiten die gepland zijn voor de leerlingen zijn terug te vinden in de module kalender.  
 

Mijn documenten 

De documenten die op Smartschool worden geplaatst, dienen verband te houden met de school. Hierbij moet de wetgeving inzake auteursrechten worden gerespecteerd.  Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor documenten die verloren gaan.